026-32531283
support@modiranbrooz.com

استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی

جزئیات

با این که اصطلاح "اقیانوس آبی" جدید است، اما مفهوم و موجودیت آن ها جدید نیست. آن ها جزء ویژگی های محیط کسب وکار در گذشته و حال بوده اند. به صد سال پیش برگردید و از خود بپرسید، چه تعداد از صنایع امروزی در آن زمان ناشناخته بودند؟ و در پاسخ خواهید گفت: بسیاری از صنایع حتی در سطح صنعت خودرو، ضبط موسیقی، هوانوردی و هواپیمایی، پتروشیمی، بهداشت و مشاوره مدیریت کاملاً ناشناخته بودند، یا تازه در آن زمان در حال ظهور بودند.

14 تیر 1397
1. مفهوم استراتژی اقیانوس آبی
پارادایم رقابت در فضای کسب وکار، بر ذهن بسیاری از مدیران امروز جهان سیطره دارد. مدیران تنها راه پیروزی و موفقیت سازمان خود را در پیشی گرفتن از رقبا و گرفتن سهم بیشتر از بازار تقاضای موجود می دانند. آزاد شدن ذهن مدیران از این پارادایم نیازمند دیگر گونه نگریستن به مفهوم استراتژی است. نویسندگان کتاب استراتژی اقیانوس آبی معتقد هستند که تنها راه پیروزی در رقابت، توقف تلاش برای پیروزی در رقابت است. به جای ورود به بازار خونین در اقیانوس سرخ باید وارد فضای بازار نامحدود اقیانوس های آبی شد و دست به خلق تقاضا زد. بازاری که در آن هنوز قواعد بازی مشخص نشده است و فرصتی برای رشد بسیار و سودآور وجود دارد.

2. خلق مداوم اقیانوس های آبی
با این که اصطلاح "اقیانوس آبی" جدید است، اما مفهوم و موجودیت آن ها جدید نیست. آن ها جزء ویژگی های محیط کسب وکار در گذشته و حال بوده اند. به صد سال پیش برگردید و از خود بپرسید، چه تعداد از صنایع امروزی در آن زمان ناشناخته بودند؟ و در پاسخ خواهید گفت: بسیاری از صنایع حتی در سطح صنعت خودرو، ضبط موسیقی، هوانوردی و هواپیمایی، پتروشیمی، بهداشت و مشاوره مدیریت کاملاً ناشناخته بودند، یا تازه در آن زمان در حال ظهور بودند. حال فقط زمان را سی سال به عقب برگردانید. دوباره انبوهی از صنایع چند میلیارد دلاری را می بینید که به یکباره ظاهر می شوند. سرمایه گذاری های مشترک، تلفن های موبایل، نیروگاه های گازی، بیوتکنولوژی (زیست فناوری)، فروشگاه های زنجیره ای ارزان و بسیاری دیگر مانند آن ها فقط در سی سال اخیر به وجود آمده اند. فقط سه دهه قبل، هیچ یک از این صنایع حضور معناداری در محیط کسب وکار نداشتند.      
حال زمان را بیست سال جلوتر ببرید، یا حتی پنجاه سال، و از خود بپرسید چه تعداد از صنایعی که الان ناشناخته هستند، در آن زمان وجود خواهند داشت. اگر تاریخ نوعی پیش بینی برای روندهای آینده باشد، دوباره پاسخ این است که صنایع متعددی در آینده خواهند آمد که حالا وجود ندارند.
واقعیت این است که صنایع هرگز متوقف نمی مانند. آن ها به صورتی پیوسته ظهور می کنند و تکامل می یابند. عملیات بهبود می یابند، بازارها توسعه می یابند و بازیکنان می آیند و می روند. تاریخ به ما می آموزد که دارای ظرفیتی هستیم که به شدت دست کم گرفته شده است؛ ظرفیتی بزرگ برای خلق صنایع جدید و بازآفرینی صنایع موجود. تاریخ صنعت که فضای بازار هرگز ثابت نبوده است؛ بلکه ترجیحاً اقیانوس های آبی که به صورت پیوسته ای در طول زمان ایجاد شده اند.

3. اولویت فزاینده ایجاد اقیانوس های آبی
الزام به خلق اقیانوس های آبی رو به افزایش است و نیروهای متعددی هستند که باغث این افزایش می شوند. پیشرفت های شتابان تکنولوژی به صورتی اساسی بهره وری صنعتی را بهبود داده اند و به تأمین کنندگان این امکان را داده اند که مجموعۀ بی سابقه ای از محصول و خدمات را تولید کنند. نتیجه این است که با تعداد رو به افزایشی از صنایع روبرو شده ایم و عرضه از تقاضا پیشی گرفته است. روند موجود جهانی شدن نیز این وضعیت را تشدید می کند. با برداشته شدن موانع تجارت بین کشورها و مناطق مختلف و با ایجاد دسترسی آنی و فراگیر جهانی به اطلاعات مربوط به محصول و قیمت های آن، بازارهای خاص و بهشت های انحصار، روز به روز بیشتر نابود و محو می شوند.

منبع
چان کیم، دبلیو، مابورنیا، رنه. (1391). استراتژی اقیانوس آبی، (ترجمه علیرضا پورممتاز)، تهران: انتشارات آریانا قلم.


 

مقاله ها