026-32531283
support@modiranbrooz.com

مزایای آموزش کارکنان

مزایای آموزش کارکنان

مزایای آموزش کارکنان

جزئیات

یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، آموزش کارکنان است. زیرا داشتن کارکنان ورزیده یکی از مهمترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است.

9 مرداد 1397
سازمان ها می توانند با اجرای برنامه های آموزشی به دو طریق بر رفتار کارکنان و اعضای خود اثربگذارند. متداول ترین روش این است که آن ها می کوشند از طریق مستقیم مهارت های لازم را به اعضای خود بیاموزند. چنانچه توانایی فرد افزایش یابد، وی می تواند به صورت بالقوه کارها را در سطحی بالاتر و بهتر انجام دهد. بدیهی است که اگر این توان به صورت بالقوه کارها را در سطحی بالاتر و بهتر انجام دهد بدیهی است که اگر این توان بالقوه شناسایی شود، موجب انگیزه بالایی خواهد شد. دومین منفعت برنامه های آموزشی این است که توقع و انتظاراتی را که شخص از خود دارد مبنی بر اینکه می تواند بدان گونه رفتار کند که به هدف مورد نظر بینجامد؛ زیرا از دیدگاه کارکنان و اعضای سازمان داشتن چنان رفتارهایی یعنی این که فرد از عهده امور مربوطه بر می آید و نتیجه نمی تواند چیزی جزء عملکرد مؤثر و موفقیت آمیز باشد [1].

فهرست زیر از جمله مزایای آموزش کارکنان است:  
1. هیچ کس در بدو ورود به سازمان با تمام جنبه ها و زیر وبم های شغل خود آشنا نیست و باید مدت زمانی بگذرد تا هر کس کار را بخوبی یاد بگیرد. برگزاری دوره های آموزشی با سرپرستی مربیان کارآزموده و با تجربه، زمان یادگیری را به حداقل می رساند و باعث افزایش بازده کارکنان می گردد.
2. آموزش، خاص افراد تازه وارد نیست، بلکه برای کارکنان با سابقه و با تجربه نیز باید بنا به ضرورت، دوره هایی ترتیب داد. در واقع، آموزش خاص یک گروه منحصر به یک مقطع زمانی خاص نبوده، تمام کارکنان در طول عمر کاری خود باید به طور دائم و مستمر، آموزش ببینند تا در سمتی که انجام وظیفه می نمایند، حداکثر کارایی و اثربخشی را داشته باشند. 
3. یکی از اهداف در هر دوره آموزشی، ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کار و سازمان است و انتظار می رود بعد از پایان دوره، بینش و نگرشی در کارکنان بوجود آمده باشد که رفتار آن ها را در جهت مطلوب و همکاری مؤثر با سازمان تغییر دهد و ذهن آنان طوری شکل گیرد که اهداف سازمان پشتیبانی نمایند.
4. آموزش کارکنان به حل مشکلات عملیاتی کمک می کند. شکایت و نارضایتی در محیط کار غالباً ناشی از
مدیریت ضعیف و بی اثر است و معمولاً با آموزش دادن مسئولان در زمینه هایی مانند روابط کارگری، روابط انسانی و رهبری می توان اینگونه مشکلات را حل کرد. همچنین مسائلی از قبیل ضعیف بودن روحیه کارکنان، حیف و میل منابع و ضایعات بیش از اندازه و روش های عملیاتی غلط یا بی اثر را نیز می توان با آموزش رفع نمود.
5. آموزش کارکنان فعلی روش مؤثری برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان است. چنانچه سازمان نتواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بازار کار تأمین نماید، تنها راه چاره آموزش، تربیت یا حتی بازآموزی کارکنان موجود در درون سازمان است.
6. آموزش برای خود کارکنان نیز مفید است؛ زیرا هر چه کارمند سطح دانش فنی و مهارت های شغلی خود را بالاتر ببرد، به همان اندازه به ارزش وی در بازار کار و در نتیجه به توانایی او در کسب درآمد بیشتر، افزوده خواهد شد. همچنین، داشتن مهارت های ویژه و سودمند موجب می شود تا مسئولان سازمان، ارزش و اعتبار بیشتری برای کارکنان خود قائل شوند و در نتیجه امنیت شغلی بیشتر می گردد. طبیعی است که کسب توانایی ها و مهارت های بیشتر به قابلیت ارتقای کارکنان برای تصدی پست ها و مشاغل عالی تر و مهمتر نیز خواهد افزود [2].
 
مقاله مرتبط: ضرورت آموزش کارکنان در سازمان، مفاهیم آموزش و توسعه کارکنان، لزوم آموزش، آموزش چه اهمیتی دارد، اهمیت امر آموزش، آموزش وتوسعه، توسعه آموزشی چیست، اهمیت اموزش در صنعت

منابع
1. رابینز، استیفن. (1389). رفتار سازمانی، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
2. سعادت، اسفندیار. (1389). مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر سمت.

مقاله ها