026-32531283
support@modiranbrooz.com

تکنیک های شروع سخنرانی

تکنیک های شروع سخنرانی

تکنیک های شروع سخنرانی

جزئیات

تکنیک ها و روش های مختلفی برای ارائه یک سخنرانی خوب وجود دارد که در این مقاله به تعدادی از آن ها خواهیم پرداخت. هدف از تمام این تکنیک ها این است که توجه مخاطبان جلب شود تا بتوانید در مدت سخنرانی از توجه آن ها برخوردار باشید.

26 مهر 1397
توانایی سخنرانی تأثیرگذار برای مخاطبان یک مهارت اکتسابی است. آگاهی از چگونگی سازماندهی، معرفی و چگونگی ورود به صحنه سخنرانی می تواند در موفقیت یا شکست سخنرانی شما نقش بسزایی داشته باشد. تکنیک ها و روش های مختلفی برای ارائه یک سخنرانی خوب وجود دارد که در این مقاله به تعدادی از آن ها خواهیم پرداخت. هدف از تمام این تکنیک ها این است که توجه مخاطبان جلب شود تا بتوانید در مدت سخنرانی از توجه آن ها برخوردار باشید.
1) از طراحان جلسه تشکر کنید
می توانید در ابتدای سخنرانی، از مخاطبان برای این که حضور یافته اند و از شرکت یا نهادی که شما را دعوت کرده است؛ تشکر نمایید. به فردی که شما را معرفی نمود یا به چند نفر از کارکنان ارشدی که در میان مخاطبان هستند، اشاره کنید. با این کار از آن ها تمجید می کنید و باعث می شوید آن ها از حضور شما احساس غرور و خوشحالی کنند. در واقع، این کار مثل وارد کردن دوشاخه به پریز برق، شما را به مخاطبان ارتباط می دهد.
2) با یک جمله مثبت شروع کنید 
می توانید سخنرانی را با اشاره به این نکته شروع کنید که مخاطبان از صحبت های شما خوششان می آید و از آن لذت خواهند برد. به عنوان مثال بگویید: " حتماً از وقتی که با هم صرف می کنیم لذت خواهیم برد. می خواهم ایده های مهمی را که در این زمینه کشف شده اند را با شما در میان بگذارم".
3) از مخاطبان تمجید کنید
می توانید در ابتدا از صمیم قلب و با احترام زیاد از مخاطبان تمجید کنید. طوری که لبخند بزنید که گویی واقعاً از دیدن آن ها خوشحال هستید، گویی آن ها دوستان قدیمی  تان هستند که مدت زیادی همدیگر را ندیده اید. می توانید به آن ها بگویید که بودن در آنجا افتخار بزرگی برای شما است و آن ها جزء مهمترین افراد در این شرکت یا تجارت هستند و شما مشتاقانه در انتظار در میان گذاشتن نکات کلیدی با آن ها هستید.
4) یک جمله تفکر برانگیز در مورد مخاطبان بگویید
به طور مثال می توانید بگویید: " از این که از من دعوت کردید بسیار متشکرم. به من گفته اند که امروز برای تعداد زیادی ثروتمند خودساخته سخنرانی خواهم کرد". پس از بیان این جمله، چند لحظه سکوت کنید و با چهره ای خندان به اطراف نگاه کنید تا حرفهایتان در افراد نفوذ کند. سپس در ادامه بگویید: " به من گفته اند افرادی که اینجا هستند، همگی ثروتمندان خودساخته یا در آینده چنین افرادی خواهند بود؛ درست است؟" که معمولاً همه با صدای بلند به این سؤال جواب "بله" می دهند.
5) به یک فرد معروف اشاره کنید
می توانید در شروع سخنرانی از نقل قولی از یک فرد یا کتاب معروف که در زمینۀ موضوع سخنرانی شما نکاتی را ارائه کرده است؛ اشاره نمایید.
6) به یکی از مکالمات اخیر خود اشاره کنید
در شروع سخنرانی، داستانی در مورد یکی از مکالمات اخیر خود با فردی که در آنجا حضور دارد، اشاره نمایید. به طور مثال می توانید بگویید: " چند دقیقه قبل از شروع سخنرانی من با دکتر احمدی صحبت کردم و ایشان به من گفتند که این حوزه در سال های آینده رشد چشمگیری خواهد نمود؛ و من هم با ایشان موافقم".
7) یک جملۀ شوکه کننده بگویید
می توانید سخنرانی خود را با یک جملۀ شوکه کننده شروع کنید. به طور مثال بگویید " طبق مطالعات اخیر، سال آینده در مقایسه با سال های گذشته تغییرات، رقابت و فرصت های بیشتری در این صنعت رخ خواهد داد.
8) به آن ها امید بدهید
وقتی به نحو مؤثری صحبت می کنید، به نوعی به افراد امید می دهید. به یاد داشته باشید هدف نهایی از صحبت کردن، تلقین نوعی تغییر در طرز تفکر، احساس و عملکرد افراد است.  
9) در صورت امکان با شوخ طبی شروع کنید
می توانید سخنرانی را با یک لطیفه شروع کنید، البته اگر ذاتاً انسان شوخ طبعی هستید. باید مطمئن شوید که مخاطبان داستان یا لطیفه شما را شوخی در نظر می گیرند.
10) با مطرح کردن یک مشکل شروع کنید
می توانید سخنرانی خود را با مطرح کردن یک مشکل شروع کنید که باید حل شود. اگر همه یا تعداد زیادی از حضار، چنین مشکلی داشته باشند بلافاصله تمام توجه مخاطبان را جلب خواهید نمود.


منبع
تریسی، برایان. (1394). قدرت بیان، (ترجمه پروین آقایی)، تهران: انتشارات اشکذر.
 

مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد
 

مقاله ها