026-32531283
support@modiranbrooz.com

تأثیر نمادها در محصول و بسته بندی

تأثیر نمادها در محصول و بسته بندی

تأثیر نمادها در محصول و بسته بندی

جزئیات

نمادها نشانه هایی هستند که در هر فرهنگ وجود دارند و به صورت رنگ، عدد، شکل و غیره خودنمایی می کنند. مدیران بازاریابی بین المللی در بسیاری از موارد به صورت ناخودآگاه در طراحی کالا و بسته بندی از نمادهای فرهنگی خود بدون توجه به بازار هدف استفاده می کنند و به عبارت دیگر در این زمینه قوم مدار هستند. این خود می تواند عامل مؤثری در شکست محصولات این شرکت ها در بازارهای بین المللی شود.

10 بهمن 1397
نمادها نشانه هایی هستند که در هر فرهنگ وجود دارند و به صورت رنگ، عدد، شکل و غیره خودنمایی می کنند. مدیران بازاریابی بین المللی در بسیاری از موارد به صورت ناخودآگاه در طراحی کالا و بسته بندی از نمادهای فرهنگی خود بدون توجه به بازار هدف استفاده می کنند و به عبارت دیگر در این زمینه قوم مدار هستند. این خود می تواند عامل مؤثری در شکست محصولات این شرکت ها در بازارهای بین المللی شود.
به عنوان مثال رنگ سفید، در کشورهای غربی رنگ سفید است و همچنین نمایانگر وقایع شیرین زندگی است که به صورت جشن ظاهر می شود. در حالیکه در چین نشانه عزاداری است. از طرف دیگر سیاه در کشورهای غربی و همین طور در ایران نشانه عزاداری است. در پشت هر نمادی دلیلی نهفته است. به عنوان مثال رنگ قرمز، رنگ خون است که بستگی به فرهنگ ملل تعبیری جداگانه می تواند داشته باشد. به علاوه رنگ قرمز می تواند به سایر چیزها مثل گل مرتبط باشد. بنابراین از رنگ قرمز در طراحی کالا و یا بسته بندی باید با احتیاط استفاده نمود. مثال های زیر تأثیر نمادها را در طراحی یک کالا و بسته بندی نشان می دهند.
شرکت ایتالیایی الیوتی ماشین تحریری را تولید کرد که به دلیل زیبایی بیش از حدش در موزه نیویورک در بخش هنرهای معاصر به نمایش گذاشته شد. با وجود اینکه آمریکایی ها از ظاهرش خوششان آمده بود، اما از نظر تجاری شکست کاملی را برای شرکت مزبور به ارمغان آورد. برای خریداران بالقوه آنگلوساکسون، این ماشین تحریر زیبا و ظریف که کارکردن با آن لذت بخش به نظر می رسید با تفکر کار که یک تلاش سخت است تا لذت بخش و وسیله ای با ظاهر قوی را می طلبد، تفاوت داشت.
یک شرکت فرانسوی نوعی پنیر را از شهر پیرنه به آلمان غربی صادر کرد. در روی بسته بندی تصویری از یک چوپان که در میان گله گوسفندان خود قرار داشت، طراحی شده بود. در تبلیغات تلویزیونی نیز از این صحنه برای معرفی پنیر طبیعی با کیفیت بالای خانگی را تداعی می کرد. اما در آلمان، پس از آنکه این محصول نتوانست به فروش برسد، ضمن یک پژوهش مشخص شد که تصویر چوپان برای آلمانی ها تصویر کثیف بودن را تداعی می کند. عکس چوپان از روی بسته بندی  و تبلیغات حذف گردید و به جای آن از منظره کوهستان استفاده شد. بعد از آن محصول توانست با موفقیت به بازار ارائه شود.
رنگ ها، اشیاء، اعداد و حتی بو می توانند معانی نمادی داشته باشند. در آمریکا رنگ سبز، نشاط و سلامت و تازگی را تداعی می کند، در حالیکه همین رنگ در کشورهایی که جنگل فراوان دارند، با بیماری ارتباط می دهند. رنگ سبز رنگ دلخواه اعراب است. در حالیکه در برخی از مناطق اندونزی این رنگ، رنگ منفی به شمار می رود. در ژاپن رنگ سبز معرف تکنولوژی بالا است، در حالیکه در آمریکا تجهیزات الکترونیکی سبز مردم را فرار می دهد. رنگ سیاه رنگ جهانی برای عزاداری نیست. در برخی از کشورهای آسیایی رنگ عزا، رنگ سفید است در برزیل رنگ بنفش و در  مکزیک رنگ زرد و در ساحل عاج رنگ قرمز تیره عزا است.  

منبع
اسماعیل پور، حسن. (1390). مدیریت بازاریابی بین المللی، تهران: نشر نگاه دانش.
 

مقاله ها