026-32531283
support@modiranbrooz.com

دامپینگ

دامپینگ

دامپینگ

جزئیات

دامپینگ به فروش کالا با قیمتی کمتر از هزینه تولید اطلاق می گردد. معمولاً شرکت هایی که مازاد تولید دارند، این مازاد را در کشورهای خارجی با قیمتی به فروش می رسانند که فقط جوابگوی هزینه های مستقیم باشد. هدف از دامپینگ فروش مازاد و حذف رقبا در بازارهای خارجی می باشد. دامپینگ زمانی مؤثر است که تقاضا در بازار مورد هدف با کشش باشد. بسیاری از شرکت های بین المللی حتی در شرایطی که بازار با کشش است؛ حاضر نیستند که از دامپینگ استفاده کنند، چرا که دامپینگ فقط پاسخگوی اهداف کوتاه مدت شرکت می تواند باشد و ممکن است جنگ قیمت را در آن بازار ایجاد کند.

29 تیر 1397
دامپینگ
دامپینگ به فروش کالا با قیمتی کمتر از هزینه تولید اطلاق می گردد. معمولاً شرکت هایی که مازاد تولید دارند، این مازاد را در کشورهای خارجی با قیمتی به فروش می رسانند که فقط جوابگوی هزینه های مستقیم باشد. هدف از دامپینگ فروش مازاد و حذف رقبا در بازارهای خارجی می باشد. دامپینگ زمانی مؤثر است که تقاضا در بازار مورد هدف با کشش باشد. بسیاری از شرکت های بین المللی حتی در شرایطی که بازار با کشش است؛ حاضر نیستند که از دامپینگ استفاده کنند، چرا که دامپینگ فقط پاسخگوی اهداف کوتاه مدت شرکت می تواند باشد و ممکن است جنگ قیمت را در آن بازار ایجاد کند.
دامپینگ بیشتر در کشورهای پیشرفته که رقابت شدید و بازار بزرگ است صورت می گیرد. در اینگونه کشورها که عوارض گمرکی پایین و کنترل کمتری بر روی کالاها وجود دارد، شرکت های خارجی اقدام به دامپینگ می نمایند.
دامپینگ به نفع خریدار است چون کالا را با قیمت ارزان تری خریداری می کنند اما رقبا به دامپینگ به صورت یک عمل خصمانه می نگرند که بازار داخلی را مورد تهاجم قرار داده است. به این دلیل بسیاری از کشورها قوانین ضد دامپینگ را وضع نموده اند. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و ایالات متحده دارای قوانین ضددامپینگ می باشند. در سال 1993 با افزایش نرخ ین در مقابل دلار بسیاری از شرکت های ژاپنی قیمت کالاهای خود را در آمریکا بالا بردند تا متهم به دامپینگ نشوند. در عین حال در اوت 1993 شرکت های آمریکایی از شرکت های ژاپنی صادرکننده ژاپنی فوجی، نیپان استیل و کوآساکی استیل شکایت کردند و درخواست جبران خسارت نمودند.
اتحادیه اروپا نیز شرکت های ژاپنی صادرکننده چاپگر را که متهم به دامپینگ شده بودند به 1/3 میلیارد دلار جریمه محکوم نمود. بر اساس قوانین جامعه اروپا، تولیدکنندگان نمی توانند جرایم را به عنوان هزینه اضافی در نظر بگیرند، بلکه باید به قیمت کالا بیفزایند و از مشتری طلب نمایند.
بازاریابان بین المللی نسبت به قوانین ضد دامپینگ آشنایی کامل داشته باشند تا به هنگام صادر کردن کالاهای خود با خطر این جرم مواجه نشوند. قوانین ضددامپینگ علاوه بر محدودیتی که برای برخی از شرکت ها ایجاد می کنند حسنی نیز برای شرکت های بین المللی دارند و آن این است که محیطی با رقابت سالم و منصفانه بوجود می آورند.

منبع
اسماعیل پور، حسن. (1390). مدیریت بازاریابی بین المللی، تهران: نشر نگاه دانش.

مقاله ها