026-32531283
support@modiranbrooz.com

نقش نرخ بهره در قیمت ارزها

نقش نرخ بهره در قیمت ارزها

نقش نرخ بهره در قیمت ارزها

جزئیات

از دیدگاه تئوری های اقتصادی نرخ بهره انتظارات مردم در زمینۀ احتمال افزایش نرخ تورم در جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. معمولاً در کشورهایی که نرخ تورم بالا است نرخ های بهره هم سیر افزایشی پیدا می کند.

13 مرداد 1397
از دیدگاه تئوری های اقتصادی نرخ بهره انتظارات مردم در زمینۀ احتمال افزایش نرخ تورم در جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. معمولاً در کشورهایی که نرخ تورم بالا است نرخ های بهره هم سیر افزایشی پیدا می کند. زیرا وام دهندگان انتظار دارند بهره ای را که دریافت می کنند علاوه بر ایجاد یک درآمد (سود پول) مقدار کاهش ارزش پول آن ها را هم که ناشی از تورم است؛ جبران نماید. این رابطه اولین بار بوسیله یک اقتصاددان به نام ایروین فیشر مطرح گردید و به نام اثر فیشر شهرت یافت. بر پایه این نظریه در هر کشور نرخ بهره رسمی از افزودن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی بدست می آید. بنابراین اگر نرخ بهره در بازار کشور الف 25% و نرخ تورم 15% باشد، نرخ بهره واقعی که به وام دهنده تعلق می گیرد فقط 10% خواهد بود. از دیدگاه فیشر بین تورم و نرخ های بهره در یک کشور رابطه ای قوی وجود دارد. این نظریه همچنین می تواند در قلمرو جهانی و در شرایطی که در کشورهای زیادی در عرصه بازارهای پولی و مالی می توانند آزادانه فعالیت کنند؛ کاربرد داشته است.

هنگامی که دارندگان منابع پولی و سرمایه گذاران می توانند آزادانه وارد بازار کشورها گردند و سرمایه های خود را جابجا کنند نرخ بهره واقعی در همه این بازارها یکسان خواهد شد. فرض کنید نرخ بهره واقعی در کره جنوبی 8% و در اندونزی 12% باشد، در این شرایط سرمایه گذاران و واسطه ها به عملیات آربیتراژ پرداخته که در نتیجه آن این تفاوت نرخ از بین خواهد رفت و نرخ ها دوباره یکسان می شوند. یعنی این که در این شرایط سرمایه گذاران و واسطه های مالی اقدام به دریافت وام در کره جنوبی و اعطای وام در اندونزی می نمایند تا از این تفاوت نرخ بهره سود جویند. بدیهی است که تقاضا برای پول در کره جنوبی بالا می رود که این خود منجر به افزایش نرخ بهره در این کشور می شود و همچنین فزونی عرضه پول در اندونزی نرخ بهره را در این کشور کاهش می دهد. سرانجام نرخ های بهره در این دو کشور یکسان خواهد شد.

البته در شرایط واقعی سرمایه گذاران از آزادی عمل کامل در جابجایی منابع مالی بین کشورها برخوردار نبوده زیرا دولت ها در فرایند مبادلات خارجی پولی و مالی دخالت می نمایند که در نتیجه آن تفاوت هایی در نرخ بهره کشورها به چشم می خورد. از تئوری فیشر همچنین استنباط می شود که اگر نرخ بهره واقعی می بایست در همه کشورها یکسان باشد پس هر نوع تفاوتی که در عمل وجود دارد ناشی از تفاوت در انتظارات مردم در مورد نرخ تورم یا روند تورم می باشد.


واژه های مرتبط: نرخ بهره در ایران، رابطه نرخ بهره و ارزش دلار، نمودار نرخ بهره در ایران، نرخ بهره pdf، تاثیر نرخ بهره بر اقتصاد، تاثیر نرخ بهره بر ارزش پول، نرخ بهره فدرال رزرو چیست، انواع نرخ بهره

منبع
حقیقی، محمد. (1388). بازرگانی بین الملل، نظریه و کاربردها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 

مقاله ها