026-32531283
support@modiranbrooz.com

کاربرد نانوکامپوزیت های پليمری در صنایع

کاربرد نانوکامپوزیت های پليمری در صنایع

کاربرد نانوکامپوزیت های پليمری در صنایع

جزئیات

در برخي از كشورها فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه نانوکامپوزیت های پليمري از سال 1990 آغاز شده و در بسياري از موارد نتايج تحقيقات به صنعت رسيده و كاربردي شده است.

10 اسفند 1397
در برخي از كشورها فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه نانوکامپوزیت های پليمري از سال 1990 آغاز شده و در بسياري از موارد نتايج تحقيقات به صنعت رسيده و كاربردي شده است. به عنوان مثال در سال 2005 شركت جنرال موتورز با بكارگيري نانو کامپوزیت های پليمري، خورويي به بازار عرضه كرد كه حدود 7 درصد سبكتر از خودروهاي مشابه بود. در داخل كشور نيز فعاليت تحقيقاتي در زمينه نانو کامپوزیت های پليمري از حدود 8 سال پيش آغاز گرديده و نتايج خوبي نيز حاصل شده است بااين وجود به علت عدم وجود الزامات قانوني و همچنين اطلاع رساني كم در اين زمينه، بكارگيري نانو کامپوزیت ها در صنايع داخلي رايج نشده است.
صنايع پايين دست بعنوان موتور محرك توسعه صنايع پتروشيمي تلقي مي شوند. با توجه به حجم گسترده استفاده از کامپوزیت های معمولي در داخل كشور و با عنايت به حجم بالاي توليد پليمرها در سال های آتي توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي و لزوم افزايش كاربري اين پليمرها، توليد نانو کامپوزیت های پليمري يكي از مناسب ترين راه های پاسخ گويي به نياز بازار و بهبود خواص و گسترش دامنه كاربرد پليمرهاي داخلي است. در حال حاضر بخش عمده اي از آميزه هاي پليمري مورد مصرف در داخل كشور از طريق واردات از كشورهايي نظير هلند، ايتاليا، تايوان، سوئد، آلمان و ... و بخش ديگر بوسيله توليد كنندگان داخلي تأمین مي شود. اين آميزه ها عمدتاً در صنايع خودرو، لوازم خانگي و اداري، لاستيك سازي و ... مورد استفاده قرار مي گيرد. با توجه به خواص برتر نانوکامپوزیت های پليمري در مقايسه با آميزه هاي معمولي پليمري و با عنايت به روند نزولي قيمت جهاني نانو ذرات و در نتيجه امكان رقابت اين محصولات از نظر قيمت، انتظار مي رود با توليد نانوکامپوزیت ها در داخل كشور مي توان آن ها را جايگزين بخش عمده اي از آميزه هاي معمولي پليمري نمود. برخي از زمينه هاي تحقيقاتي و سرمايه گذاري درباره نانو كامپوزيت هاي پليمري عبارتند از:

- توسعه روش هاي شناسايي و شكل دهي نانو كامپوزيت هاي پليمري
- ساخت پليمرهاي مقاوم در برابر شعله براي كاربردهاي الكتريكي، الكترونيكي و لوازم خانگي
- افزايش پايداري ابعادي و استحكام مكانيكي پليمرها براي كاربردهاي صنايع خودرو و لوازم خانگي
- ساخت پليمرهاي هادي جريان الكتريسيته براي كاربردهاي الكتريكي، الكترونيكي و صنايع نظامي
- افزايش مقاومت پليمرها در برابر نفوذ گازها و بخارات براي كاربردهاي بسته بندي محصولات كشاورزي
- ساخت پليمرهاي مقاوم در برابر باكتري ها و ميكروب ها براي كاربردهاي بسته بندي، لوازم خانگي و خودرو
- ساخت غشاء هاي نانوكامپوزيت پليمري براي فرآيندهاي خالص سازي و جداسازي گازها
- ساخت هيدروژل هاي نانوكامپوزيت پليمري با هدف افزايش كارآيي آن ها در كاربرد هاي مختلف

محصولات تهيه شده از نانوكامپوزيت هاي پليمري قابليت استفاده در صنايع شيميايي، خودروسازي، ساختمان، نظامي، پزشكي، لوازم خانگي، ورزشي، كشاورزي و الكترونيكي را داشته و استفاده از آن ها در اين صنايع كاهش مصرف سوخت و انرژي، افزايش مقاومت و ايمني در برابر زلزله و آتش سوزي، افزايش عمر سازه ها، كاهش خسارات ناشي از زمان نگهداري مواد غذائي و محصولات كشاورزي، كاهش خسارات ناشي از خوردگي و بطور خلاصه استفاده بهينه از منابع موجود را مي تواند به همراه داشته باشد.

منابع
1. رحمت پور، علی، اعلائی، جمال. (1387). ارتقا کيفيت و ارزش افزوده محصولات پتروشيمي در صنايع پايين دستي با استفاده از فناوري نانو، كنفرانس پتروشيمي ايران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی.مقاله ها