026-32531283
support@modiranbrooz.com

مقاله ها

تعداد نمایش درهر صفحه
جوامع برند

برندها، سامانه آغازین و واسطه میان خریدار و فروشنده هستند. رسانه های اجتماعی، ابزاری کلیدی هستند تا برندها بتوانند مشتریان موجود و بالقوه خود را گرد هم آورده و محیطی خلق شود که پیوند میان مشتریان و برند ایجاد شده و راه های جدیدی برای تقویت این روابط کشف شود.

17 تیر 1398
بازاریابی
توسعه کسب و کارهای کارآفرین

این واقعیت که در نوشته های اولیه علم اقتصاد، تناسب قابل ملاحظه ای میان اقتصاد توسعه و علم اقتصاد به معنای عام وجود داشت، به ویژه، در بستر بررسی ماهیت "مفهوم توسعه" جالب توجه است.

2 تیر 1398
مدیریتی
تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل فرایندی است که از طریق آن ماهیت و ویژگی های هر یک از مشاغل در سازمان بررسی می گردد و اطلاعات کافی دربارۀ آن ها جمع آوری و گزارش می شود. با تجزیه و تحلیل شغل مشخص می شود هر شغل چه وظایفی را شامل می شود و برای احراز و انجام شایسته آن چه مهارت ها، دانش ها و توانایی هایی لازم است.

5 فروردین 1398
منابع انسانی
شرایط احراز شغل

شرایط احراز شغل، شرح حداقل شرایطی است که متصدی شغل باید دارا باشد تا بتواند با موفقیت از عهده کار برآید. به عبارت دیگر دانش، مهارت ها، توانایی ها و ... که برای انجام موفق و مؤثر شغل ضروری است و انتظار می رود کسی که دارای آن شرایط باشد، شغل را بهتر از کسی که فاقد آن است انجام دهد

5 فروردین 1398
منابع انسانی
مدیریت

شاید مدیریت را بتوانیم یکی از مهمترین فعالیت ها در زندگی اجتماعی بشر امروز بدانیم. در عصر حاضر به مدد این فعالیت است که مأموریت و اهداف سازمان ها تحقق می یابند، از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسان ها از قوه به فعل در می آید. مدیران در انجام وظایف خود فرایندی را دنبال می کنند که شامل اجزایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری است.

18 اسفند 1397
مدیریتی
سازمان های انعطاف پذیر

سرعت بسيار زياد تحول محيط و بازارهاي رقابتي، فشار مضاعفي را به سازمان ها براي انطباق بسيار سريع به وجود آورده است و تغييرات در سطوح بالا را منجر شده است. چالش سازما ن ها براي ايجاد ساختارهاي منعطف و ايجاد قابليت انعطاف پذيري در دنياي متغير فعلي، بيش از گذشته است.

14 اسفند 1397
سازمانی
بازاريابی رسانه های اجتماعی

بازاريابی رسانه های اجتماعی شامل تلاشی برای استفاده از رسانه های اجتماعی برای متقاعد کردن مصرف کنندگان يک شرکت، برای استفاده از محصولات و يا خدمات ارزشمند می باشد. هدف اصلی بازاريابی رسانه های اجتماعی ايجاد يک کسب و کار بر پايه مشتری مداری و اعتبار يک شرکت به منظور توسعه و مديريت کاری می باشد.

13 اسفند 1397
بازاریابی
انواع رفتار خرید

انواع رفتار خرید شامل رفتار پیچیده در خرید، رفتار خرید مبتنی بر زدودن ناهمسانی ها، رفتار در مورد خریدهای عادی، رفتار خرید در مورد کالاهای متنوع می باشد.

11 اسفند 1397
بازاریابی
مسئولیت پذیری اجتماعی

تعهد و مسئولیت پذیری اجتماعی امروزه در چالش با نوع مخرب فرد گرایی قرار گرفته اند. به نظر می رسد اختلال در مسئولیت پذیری و تعهدات اجتماعی با محیط اقتصادی-اجتماعی پیوند جدی دارد. این مسئله در اجتماعات با بافت های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و قومی غیرمتجانس بیشتر نمود می یابد. مسئولیت و مسئولیت پذیری به تنهایی اشاره به حس وظیفه شناسی، پاسخگو بودن و تعهد دارد. واژه مسئولیت در رشته های فلسفه، جامعه شناسی، حقوق و روانشناسی بکار رفته است.

11 اسفند 1397
منابع انسانی
استراتژی بازاریابی هوشمند

استراتژی بازاریابی هوشمند منبعی از اتاق فکر و یا چشمه ای از خلاقیت، نوآوری و دانش آفرینی است. می تواند یک نقش تکامل یافته مهمی را برای موفقیت سازمانی بازی کند. از یک طرف، می تواند الزامات و ضروریات مورد نیاز برای مزایای رقابتی پایدار و از سوی دیگر، عملکرد تجاری برتر را با استفاده از مزایای رقابتی پایدار از طریق دارایی های بازاریابی به همراه داشته باشد. به کارگیری دارایی های بازاریابی (از قبیل اطلاعاتی و رابطه ای)، استراتژی بازاریابی هوشمند برای مشتریان ارزش آفرینی کرده و در پی آن، آن ها را خرسند می کند. به عنوان یک نتیجه، مشتریان خرسند و راضی به شرکت بازگشت می کنند و موفقیت را برای سازمان رقم می زند.

10 اسفند 1397
بازاریابی
کاربرد نانوکامپوزیت های پليمری در صنایع

در برخي از كشورها فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه نانوکامپوزیت های پليمري از سال 1990 آغاز شده و در بسياري از موارد نتايج تحقيقات به صنعت رسيده و كاربردي شده است.

10 اسفند 1397
فناوری
تأثیر نمادها در محصول و بسته بندی

نمادها نشانه هایی هستند که در هر فرهنگ وجود دارند و به صورت رنگ، عدد، شکل و غیره خودنمایی می کنند. مدیران بازاریابی بین المللی در بسیاری از موارد به صورت ناخودآگاه در طراحی کالا و بسته بندی از نمادهای فرهنگی خود بدون توجه به بازار هدف استفاده می کنند و به عبارت دیگر در این زمینه قوم مدار هستند. این خود می تواند عامل مؤثری در شکست محصولات این شرکت ها در بازارهای بین المللی شود.

10 بهمن 1397
بازاریابی
استراتژی های تبلیغات بین المللی

برای تشخیص اینکه کدام یک از استراتژی های یاد شده در بازارهای بین المللی مؤثرتر هستند، شرکت ها باید بازارها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در برخی از بازارها امکان استفاده بهینه از استراتژی کشش ممکن است به دلیل نبودن رسانه مناسب وجود نداشته باشد. در این حالت باید بیشتر به استراتژی رانش متکی شد و بیشتر از فروش شخصی استفاده نمود. از سوی دیگر محدودیت ها در استفاده از آگهی های تجاری باعث کندی فرایند پذیرش یک محصول جدید در بازار خارجی می گردد. بنابراین یک شرکت با توجه به این نوع محدودیت ها باید عمل کند، حتی این موضوع می تواند بر روی استراتژی ورود به بازار و یا فرایند انتخاب بازار اثر گذارد.

10 بهمن 1397
بازاریابی
بنچ مارکینگ

به طور معمول یک شرکت باید برای بهبود محصولاتش آن ها را با محصولات رقبایی که برتری دارند مقایسه کند و پس از شناخت شکاف و فاصلۀ کیفی این دو محصول در جهت بهبود و بهسازی محصول خود اقدام کند. بنابراین بنچ مارکینگ یا بنچ مارک کردن عبارت است از: " فرایند مستمر مقایسه کالاها، خدمات و فرایندهای یک شرکت با رقبا و یا شرکت های رهبر در سایر صنایع برای دست یافتن به روش هایی جهت بهبود کیفیت و عملکرد".

9 بهمن 1397
سازمانی
فرایند خرید تجاری

شرکت های خریدار که برای نخستین بار درصدد خرید کالایی برمی آیند، باید هشت مرحله را طی کنند. اگر خریدار به صورت مستقیم یا خرید با شرایط جدید باشد برخی از این مراحل حذف می شود. فرض خود را بر این می گذاریم که شرکتی محصولات یا خدمتی را برای نخستین بار می خرد و این مراحل را مورد بررسی قرار می دهیم.

9 بهمن 1397
سازمانی
دیدگاه مبتنی بر بازاریابی اجتماعی

در عصر و زمانی که محیط زیست روز به روز آلوده تر می شود، منابع کمیاب تر می گردند، رشد جمعیت حالت انفجاری به خود گرفته است، فقر و گرسنگی دامن گیر جهان شده است و خدمات اجتماعی به دست فراموشی سپرده شده اند. برخی این پرسش را مطرح می کنند که آیا از دیدگاه فلسفی " دیدگاه مبتنی بر بازاریابی" می تواند مفهوم درستی داشته باشد؟ آیا شرکت هایی که به صورت موفقیت آمیز خواسته های مصرف کنندگان را تأمین می نمایند؛ می توانند در دوره های بلندمدت منافع جامعه و مصرف کنندگان را به بهترین شکل ممکن، تأمین کنند؟ در دیدگاه مبتنی بر بازاریابی به تعارض بین خواسته های مصرف کننده، منافع مصرف کننده و رفاه اجتماعی در بلندمدت توجه لازم نمی شود.

8 بهمن 1397
بازاریابی
اهمیت تحقیقات بازاریابی

کیفیت تصمیمات بازاریابی به اطلاعات بستگی دارد که در دسترس مدیر بازاریابی است. اولین وظیفۀ تحقیقات بازاریابی ارائه اطلاعاتی برای تصمیم گیری است. آن مدیر بازاریابی که نمی داند چگونه تحقیقات بازاریابی را ارزیابی کند مانند مدیر شرکتی است که از درک سود و زیان ناتوان باشد. اهمیت تحقیقات بازاریابی در چند دهۀ گذشته به سرعت افزایش یافته است. نقشی که تحقیقات بازاریابی در سازمان ها دارد و همچنین اهمیتی که سازمان ها به این نقش می دهند، در سازمان های مختلف متفاوت می باشد. برخی از این سازمان ها تحقیقی را در دوره ای کوتاه مدت انجام می دهند، برخی به آن توجهی ندارند و بعضی دیگر نقش و مسئولیت گسترده ای برای آن قائلند و به بخش بازاریابی به منزلۀ مرکز جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری می نگرند. به این قبیل تحقیقات با این نگرش، تحقیقات بازاریابی می گویند.

8 بهمن 1397
بازاریابی
تاکتیک های مذاکرات چینی ها

چینی ها از تاکتیک های متداولی در مذاکرات خود استفاده می کنند. چینی ها برای آغاز مذاکرات خود زمان زیادی را در نظر می گیرند؛ بنابراین هیچگاه عجولانه مسائل تجاری خود را مطرح نکنید. در ابتدا، جلسه را با محاوره ای کوتاه آغاز کرده و برای این کار زمان صرف کنید.

6 بهمن 1397
بازاریابی
بخش بندی بازار بر مبنای رفتار خریداران

در بخش بندی بازار بر مبنای رفتار خریداران را بر مبنای میزان دانش، نگرش، استفاده از محصول یا واکنش نشان دادن در برابر آن، تقسیم می کنند. بسیاری از بازاریاب ها بر این باورند که متغیرهای رفتاری (موارد خاص یا رویداد، باورها، مقام مصرف کننده، میزان مصرف، میزان وفاداری، آمادگی برای خرید و نگرش) می توانند برای بخش بندی بازار به عنوان بهترین نقطۀ آغاز مورد توجه قرار گیرند.

5 بهمن 1397
بازاریابی
بخش بندی بازار به شیوه ای اثربخش

بازاریاب حتی پس از منظور کردن متغیرهای متعلق به بخش بندی بازار (در مورد بازارهای مصرف یا تجاری) باید به این واقعیت توجه کند که هر نوع بخش بندی بازار نمی تواند مفید باشد. برای مثال، شاید یک فروشگاه خریداران نمک را به دو گروه که دارای موهای سیاه و بور هستند تقسیم کند، ولی رنگ مو نمی تواند با خرید نمک رابطۀ معقولی داشته باشد.

5 بهمن 1397
بازاریابی
استراتژی خدمات پیش از فروش

شرکت پیش از هر فروشی باید به فکر ارائه خدماتی باشد که عرضۀ آن ها بتواند در صحنۀ رقابت مشتریان را جذب نماید. در مورد دستگاه های گران قیمت، مانند دستگاه های پزشکی، شرکت های تولیدکننده تسهیلات ویژه ای ارائه می کنند. مانند نصب دستگاه ها، انجام دادن تعمیرات و تأمین مالی.

5 بهمن 1397
بازاریابی
ابعاد استراتژی رقابتی

استراتژی شرکت ها برای رقابت در یک صنعت ممکن است از بسیاری جهات با هم متفاوت باشند. با این همه، تفاوت احتمالی میان انتخاب های استراتژیک یک شرکت در درون صنعت عموماً در ابعاد استراتژیک زیر قرار می گیرد:

3 دی 1397
مدیریتی
تکنیک های شروع سخنرانی

تکنیک ها و روش های مختلفی برای ارائه یک سخنرانی خوب وجود دارد که در این مقاله به تعدادی از آن ها خواهیم پرداخت. هدف از تمام این تکنیک ها این است که توجه مخاطبان جلب شود تا بتوانید در مدت سخنرانی از توجه آن ها برخوردار باشید.

26 مهر 1397
مدیریتی
روش های تصمیم گیری چندمعیاره

انسان حتی در کوچک ترین تصمیم شخصی، در پی آن است که بین نیازها و اهدافش تعادلی برقرار کند و این ضرورت او را به استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک راه حل، نیازمند می کند.

19 شهریور 1397
مدیریتی
نظریه سیکل عمر کالا

نظریه سیکل (دوره) عمر کالا در زمینه تجارت بین الملل در اواسط دهه 1960 بوسیله ریماند ورنون ارائه شده است.

5 شهریور 1397
مدیریتی
نظریه مرکانتیلیسم

اولین نظریه ای که در مورد تجارت بین الملل ارائه شده در اواسط قرن شانزدهم انگلستان بوده است. این نظریه که به نام مرکانتیلیسم شهرت یافت ذخایر طلا و نقره را به عنوان پایه ثروت ملی و عاملی تعیین کننده در برقراری مبادلات خارجی کشورها می دانست.

4 شهریور 1397
مدیریتی
نوآوری عامل تغییر ساختاری صنعت

یکی از منابع اصلی تغییر ساختاری صنعت، نوآوری های تکنولوژیکی در انواع و از منابع مختلف است. نوآوری در محصول یکی از انواع مهم آن است. نوآوری در محصول می تواند حجم بازار را گسترش دهد و بنابراین این رشد صنعت را افزایش دهد و یا تمایز کالا را بیشتر کند. نوآوری در محصول همچنین می تواند تأثیرات غیر مستقیم نیز داشته باشد.

30 مرداد 1397
مدیریتی
فرانچایزینگ

فرانچایزینگ نوع خاصی از اعطای امتیاز است که در آن امتیازدهنده تمام برنامه های بازاریابی از قبیل نام کالا، علائم و نشان ها، محصولات و روش عملیات را در اختیارگیرنده امتیاز قرار می دهد.

15 مرداد 1397
مدیریتی
جابونینگ

مداخلۀ دولت در فعالیت های بازرگانی به صورت غیررسمی و بدون اینکه هیچ اساس قانونی داشته باشد را جابونینگ می گویند. دولت ها از این گونه مداخله های استفاده می کنند که جلوی فعالیتی هر چند قانونی که تصور می شود که در جهت خلاف منابع و یا اهداف آن ها است را بگیرند.

15 مرداد 1397
مدیریتی
فرایند اجتماعی کردن افراد

در صورت موفقیت، اجتماعی کردن فرد موجب ماندن و ادامه خدمت او در سازمان و همچنین تعهد بیشتر وی نسبت به وظایف و عملکردش می گردد؛ ولی در صورت عدم موفقیت، نتیجه آن معمولاً شکست در کار و ترک خدمت خواهد بود.

13 مرداد 1397
منابع انسانی
نقش نرخ بهره در قیمت ارزها

از دیدگاه تئوری های اقتصادی نرخ بهره انتظارات مردم در زمینۀ احتمال افزایش نرخ تورم در جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. معمولاً در کشورهایی که نرخ تورم بالا است نرخ های بهره هم سیر افزایشی پیدا می کند.

13 مرداد 1397
مالی
خطاهای ادراکی

آدمی به دنبال مشاهده افراد و رخدادها هر روز خطاهای ادراکی بیشماری را مرتکب خواهد شد. در این بخش هفت خطا از مهمترین خطاهای ادراکی که غالباً رخ می دهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است:

12 مرداد 1397
منابع انسانی
مشکلات ارزیابی عملکرد کارکنان

بسیاری از روش های ارزیابی عملکرد کارکنان مورد انتقاد قرار گرفته اند، ولی ناگفته نماند که اکثر اشکالات در ماهیت روش ها نیست، بلکه ناشی از استفاده غلط از این روش هاست.

11 مرداد 1397
منابع انسانی
رفتار سازمانی

رفتار سازمانی یکی از دانش های میان رشته ای است که مطالعه رفتار فرد، گروه و سازمان را بر عهده دارد و در سال های نخستین دهۀ 1960 میلادی ظهور کرد. این دانش میان رشته ای از یافته های روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، مردم شناسی، روانشناسی بالینی، مهندسی صنعتی، علم سیاست، اقتصاد و تاریخ بهره می گیرد.

10 مرداد 1397
سازمانی
مزایای آموزش کارکنان

یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، آموزش کارکنان است. زیرا داشتن کارکنان ورزیده یکی از مهمترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان است.

9 مرداد 1397
منابع انسانی
اثربخشی روش های کارمندیابی

تحقیقی در این باره نشان می دهد که بهترین کارکنان، کسانی بوده اند که بنا به معرفی و توصیه کارکنان سازمان استخدام شده اند و نقطۀ مقابل آن ها کارکنانی بوده اند که از طریق درج آگهی در نشریات یا از طریق مؤسسات کاریابی، به استخدام سازمان درآمده اند.

9 مرداد 1397
منابع انسانی
خلاقیت و نوآوری در سازمان ها

همۀ سازمان ها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شوند و آن را از نیستی و فنا نجات می دهند. در عصر ما برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، باید جریان نوجویی و نوآوری در سازمان تداوم بخشیم تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوانیم در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه دهیم باید به نوآوری و خلاقیت روی آوریم و ضمن شناختن تغییرات و تحولات محیط برای رویارویی با آن ها پاسخ های بدیع و تازه تدارک ببینیم و همراه تأثیرپذیری از این تحولات محیط برای رویارویی با آن ها پاسخ های بدیع و تازه تدارک ببینیم و همراه تأثیرپذیری از این تحولات بر آن ها اثر بگذاریم.

5 مرداد 1397
سازمانی
سازمان یادگیرنده

یادگیری تعاریف گوناگونی دارد، اما در تمامی این تعاریف تغییر رفتار به عنوان اساسی ترین رکن یادگیری قلمداد شده است. یادگیری فرایندی است که در آن رفتارها و پندارهای افراد تغییر می یابد و به گونه ای دیگر می اندیشد و عمل می کنند. بدین ترتیب فرایند یادگیری هنگامی تحقق می یابد که تغییری در رفتارها و عملکرد افراد دیده شود. این رفتارها گاهی مستقیماً دیده و گاهی به طور غیرمستقیم احساس می شوند. از این رو تغییر در ادراکات، نحوۀ تفکر، به خاطر سپردن و تشخیص افراد هم در دایرۀ آثار یادگیری قرار می گیرد.

5 مرداد 1397
سازمانی
عوامل محیطی مؤثر در جهانی شدن

پیشرفت های تکنولوژیکی که مزیت های مقیاس را در زمینه تولید، پشتیبانی، خرید یا تحقیق و توسعه افزایش می دهد زمینه رقابت جهانی را فراهم می سازد.

4 مرداد 1397
سازمانی
جهانی شدن تولید

جهانی شدن تولید یعنی گرایش شرکت ها به تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز خود از مناطق مختلف جهان به منظور بهره مند شدن از مزیت تفاوت های ملی در رابطه با هزینه و کیفیت عوامل تولید از جمله نیروی کار، انرژی، زمین و سرمایه. با این روش شرکت ها می کوشند تا هزینه های خود را کاهش داده و کیفیت و کارایی محصولات خود را افزایش دهند و امکان رقابت مؤثر آن ها را با کالاهای رقیب در بازارها فراهم نماید.

4 مرداد 1397
سازمانی
سویفت

سویفیت مخفف عبارت انجمن ارتباطات مالی بین المللی در سطح جهانی است. این تشکل یک انجمن تعاونی جهانی است که در سال 1980 بوسیله تعدادی از بانک ها تأسیس گردید و در شهر بروکسل نام خود را به ثبت رسانید. این مجموعه که اعضای آن را بانک ها تشکیل می دهند نوعی مؤسسه مالی خدماتی است که به منظور آسان نمودن و سرعت بخشیدن به پرداخت های بین المللی به ایجاد یک شبکه ارتباطی رایانه ای همت گماشته است.

3 مرداد 1397
مالی
رقابت در صنایع جهانی

صنعت جهانی صنعتی است که در آن موقعیت های استراتژیکی رقبا در بازارهای عمده در نقاط مختلف جغرافیایی یا در سطح ملی به طور چشمگیری تحت تأثیر موقعیت جهانی آن ها است. مثلاً موقعیت استراتژیکی شرکت IBM در رقابت بر سر فروش رایانه در فرانسه و آلمان تحت تأثیر فناوری و مهارت های بازاریابی که در جای دیگری از شرکت توسعه یافته و همین طور سیستم هماهنگ ساخت در سراسر جهان به طور قابل توجهی تقویت شده است. برای تحلیل رقابت در صنایع جهانی، باید شرایط اقتصادی و وضعیت شرکت های رقابت کننده را در بازارهای مختلف جغرافیایی یا ملی به صورت جمعی (نه مجزا) بررسی کنیم.

2 مرداد 1397
مدیریتی
نظریه های برتری مطلق و نسبی در بازرگانی بین المللی

انتشار کتاب آدام اسمیت به نام ثروت ملل در سال 1776 یکی از رویدادهای مهم تاریخ علم اقتصاد محسوب می شود. اسمیت در این کتاب علاوه بر پرداختن به بسیاری از مباحث اقتصادی بخشی را هم به تجزیه و تحلیل موضوعات تجارت خارجی اختصاص داده است. او ابتدا نظریه مرکانتیلست ها را مورد انتقاد قرار داده و سپس به تشریح علل و آثار انجام مبادلات بین کشورها پرداخته و منافع ورود به این داد و ستد را برای ملت ها بازگو نموده است.

1 مرداد 1397
مدیریتی
سازمان های تأمین کننده منابع مالی

پروژه ایجاد شرکت مالی در سال 1951 مطرح شد. در آن زمان این پروژه قسمتی از یک برنامه بود که هدف از آن کمک به کشورهای کمتر توسعه یافته توسط آمریکا بود. در نهایت این شرکت در سال 1956 تأسیس شد. این شرکت جزء گروه بانک جهانی است

31 تیر 1397
مالی
حمایت های صادراتی از بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف

بی تردید درجه اهمیت و نقش مهم اهرم صادرات در جابجایی مطلوب وزنه بازرگانی خارجی به نفع اقتصاد کشور برای همه واضح و مشخص است. در دنیای صنعتی امروز، محور اکثر درگیری ها و مناشقات بین المللی و زمینه توسعه طلبی های سیاسی قدرت های جهان بر سر کسب بازاری مناسب و همچنین دستیابی به بازارهای بیشتر جهت انجام صادرات به آن ها و افزایش توان این اهرم به نفع خود و تقلیل آن به زیان رقبای حاضر در صحنة بین المللی است. مقوله صادرات غیر نفتی را نمی توان فارغ از سایر مقوله های اقتصادی که باید به صورت حلقه های متصل به هم، چرخة اقتصاد کشور را به چرخش درآورند، مورد مطالعه قرار دارد. با این حال این پرسش مطرح است که اعمال سیاست های تشویقی صادراتی تا چه حد در بهبود صادرات غیر نفتی موثر است. معضل اصلی در بعد داخلی فقدان کیفیت و بهای گران و غیر قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی و سیاست های ارزی و در بعد خارجی، وجود موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای برای کشورهای غیر عضو سازمان تجارت جهانی است. مسلماً بدون حل ریشه ای این معضل سیاست های اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار نخواهند بود.

31 تیر 1397
مدیریتی
نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها

نگاهی به فعالیت های بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، بیانگر نوعی ارتباط تنگاتنگ و مؤثر میان پیشرفت اقتصادی- اجتماعی این کشورها با این بنگاه ها است. رشد روزافزون بنگاه های کوچک و متوسط در این کشورها و اتخاذ سیاست های حمایتی از سوی دولت ها به همراه تدارک سازمان های بین المللی فعال در امور توسعه، جملگی بیانگر این مهم است که بنگاه های کوچک و متوسط فرصتی است کم نظیر برای جامعه جهانی که با اتکا به آن، فرایند تولید ثروت ملی را ارتقا بخشند. اصولاً در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاست های مربوط به حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور افزایش رشد، ایجاد درآمد و اشتغال و حتی کاهش فقر از مهمترین اولویت های اقتصادی- اجتماعی دولت ها محسوب می شود.

30 تیر 1397
مدیریتی