026-32531283
support@modiranbrooz.com

مقاله ها

تعداد نمایش درهر صفحه
جوامع برند

برندها، سامانه آغازین و واسطه میان خریدار و فروشنده هستند. رسانه های اجتماعی، ابزاری کلیدی هستند تا برندها بتوانند مشتریان موجود و بالقوه خود را گرد هم آورده و محیطی خلق شود که پیوند میان مشتریان و برند ایجاد شده و راه های جدیدی برای تقویت این روابط کشف شود.

17 تیر 1398
بازاریابی
توسعه کسب و کارهای کارآفرین

این واقعیت که در نوشته های اولیه علم اقتصاد، تناسب قابل ملاحظه ای میان اقتصاد توسعه و علم اقتصاد به معنای عام وجود داشت، به ویژه، در بستر بررسی ماهیت "مفهوم توسعه" جالب توجه است.

2 تیر 1398
مدیریتی
تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل فرایندی است که از طریق آن ماهیت و ویژگی های هر یک از مشاغل در سازمان بررسی می گردد و اطلاعات کافی دربارۀ آن ها جمع آوری و گزارش می شود. با تجزیه و تحلیل شغل مشخص می شود هر شغل چه وظایفی را شامل می شود و برای احراز و انجام شایسته آن چه مهارت ها، دانش ها و توانایی هایی لازم است.

5 فروردین 1398
منابع انسانی
شرایط احراز شغل

شرایط احراز شغل، شرح حداقل شرایطی است که متصدی شغل باید دارا باشد تا بتواند با موفقیت از عهده کار برآید. به عبارت دیگر دانش، مهارت ها، توانایی ها و ... که برای انجام موفق و مؤثر شغل ضروری است و انتظار می رود کسی که دارای آن شرایط باشد، شغل را بهتر از کسی که فاقد آن است انجام دهد

5 فروردین 1398
منابع انسانی
مدیریت

شاید مدیریت را بتوانیم یکی از مهمترین فعالیت ها در زندگی اجتماعی بشر امروز بدانیم. در عصر حاضر به مدد این فعالیت است که مأموریت و اهداف سازمان ها تحقق می یابند، از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسان ها از قوه به فعل در می آید. مدیران در انجام وظایف خود فرایندی را دنبال می کنند که شامل اجزایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، انگیزش، ارتباطات، هدایت و تصمیم گیری است.

18 اسفند 1397
مدیریتی
سازمان های انعطاف پذیر

سرعت بسيار زياد تحول محيط و بازارهاي رقابتي، فشار مضاعفي را به سازمان ها براي انطباق بسيار سريع به وجود آورده است و تغييرات در سطوح بالا را منجر شده است. چالش سازما ن ها براي ايجاد ساختارهاي منعطف و ايجاد قابليت انعطاف پذيري در دنياي متغير فعلي، بيش از گذشته است.

14 اسفند 1397
سازمانی
بازاريابی رسانه های اجتماعی

بازاريابی رسانه های اجتماعی شامل تلاشی برای استفاده از رسانه های اجتماعی برای متقاعد کردن مصرف کنندگان يک شرکت، برای استفاده از محصولات و يا خدمات ارزشمند می باشد. هدف اصلی بازاريابی رسانه های اجتماعی ايجاد يک کسب و کار بر پايه مشتری مداری و اعتبار يک شرکت به منظور توسعه و مديريت کاری می باشد.

13 اسفند 1397
بازاریابی
انواع رفتار خرید

انواع رفتار خرید شامل رفتار پیچیده در خرید، رفتار خرید مبتنی بر زدودن ناهمسانی ها، رفتار در مورد خریدهای عادی، رفتار خرید در مورد کالاهای متنوع می باشد.

11 اسفند 1397
بازاریابی
مسئولیت پذیری اجتماعی

تعهد و مسئولیت پذیری اجتماعی امروزه در چالش با نوع مخرب فرد گرایی قرار گرفته اند. به نظر می رسد اختلال در مسئولیت پذیری و تعهدات اجتماعی با محیط اقتصادی-اجتماعی پیوند جدی دارد. این مسئله در اجتماعات با بافت های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و قومی غیرمتجانس بیشتر نمود می یابد. مسئولیت و مسئولیت پذیری به تنهایی اشاره به حس وظیفه شناسی، پاسخگو بودن و تعهد دارد. واژه مسئولیت در رشته های فلسفه، جامعه شناسی، حقوق و روانشناسی بکار رفته است.

11 اسفند 1397
منابع انسانی
استراتژی بازاریابی هوشمند

استراتژی بازاریابی هوشمند منبعی از اتاق فکر و یا چشمه ای از خلاقیت، نوآوری و دانش آفرینی است. می تواند یک نقش تکامل یافته مهمی را برای موفقیت سازمانی بازی کند. از یک طرف، می تواند الزامات و ضروریات مورد نیاز برای مزایای رقابتی پایدار و از سوی دیگر، عملکرد تجاری برتر را با استفاده از مزایای رقابتی پایدار از طریق دارایی های بازاریابی به همراه داشته باشد. به کارگیری دارایی های بازاریابی (از قبیل اطلاعاتی و رابطه ای)، استراتژی بازاریابی هوشمند برای مشتریان ارزش آفرینی کرده و در پی آن، آن ها را خرسند می کند. به عنوان یک نتیجه، مشتریان خرسند و راضی به شرکت بازگشت می کنند و موفقیت را برای سازمان رقم می زند.

10 اسفند 1397
بازاریابی
کاربرد نانوکامپوزیت های پليمری در صنایع

در برخي از كشورها فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه نانوکامپوزیت های پليمري از سال 1990 آغاز شده و در بسياري از موارد نتايج تحقيقات به صنعت رسيده و كاربردي شده است.

10 اسفند 1397
فناوری
تأثیر نمادها در محصول و بسته بندی

نمادها نشانه هایی هستند که در هر فرهنگ وجود دارند و به صورت رنگ، عدد، شکل و غیره خودنمایی می کنند. مدیران بازاریابی بین المللی در بسیاری از موارد به صورت ناخودآگاه در طراحی کالا و بسته بندی از نمادهای فرهنگی خود بدون توجه به بازار هدف استفاده می کنند و به عبارت دیگر در این زمینه قوم مدار هستند. این خود می تواند عامل مؤثری در شکست محصولات این شرکت ها در بازارهای بین المللی شود.

10 بهمن 1397
بازاریابی
استراتژی های تبلیغات بین المللی

برای تشخیص اینکه کدام یک از استراتژی های یاد شده در بازارهای بین المللی مؤثرتر هستند، شرکت ها باید بازارها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در برخی از بازارها امکان استفاده بهینه از استراتژی کشش ممکن است به دلیل نبودن رسانه مناسب وجود نداشته باشد. در این حالت باید بیشتر به استراتژی رانش متکی شد و بیشتر از فروش شخصی استفاده نمود. از سوی دیگر محدودیت ها در استفاده از آگهی های تجاری باعث کندی فرایند پذیرش یک محصول جدید در بازار خارجی می گردد. بنابراین یک شرکت با توجه به این نوع محدودیت ها باید عمل کند، حتی این موضوع می تواند بر روی استراتژی ورود به بازار و یا فرایند انتخاب بازار اثر گذارد.

10 بهمن 1397
بازاریابی
بنچ مارکینگ

به طور معمول یک شرکت باید برای بهبود محصولاتش آن ها را با محصولات رقبایی که برتری دارند مقایسه کند و پس از شناخت شکاف و فاصلۀ کیفی این دو محصول در جهت بهبود و بهسازی محصول خود اقدام کند. بنابراین بنچ مارکینگ یا بنچ مارک کردن عبارت است از: " فرایند مستمر مقایسه کالاها، خدمات و فرایندهای یک شرکت با رقبا و یا شرکت های رهبر در سایر صنایع برای دست یافتن به روش هایی جهت بهبود کیفیت و عملکرد".

9 بهمن 1397
سازمانی
فرایند خرید تجاری

شرکت های خریدار که برای نخستین بار درصدد خرید کالایی برمی آیند، باید هشت مرحله را طی کنند. اگر خریدار به صورت مستقیم یا خرید با شرایط جدید باشد برخی از این مراحل حذف می شود. فرض خود را بر این می گذاریم که شرکتی محصولات یا خدمتی را برای نخستین بار می خرد و این مراحل را مورد بررسی قرار می دهیم.

9 بهمن 1397
سازمانی
دیدگاه مبتنی بر بازاریای اجتماعی

در عصر و زمانی که محیط زیست روز به روز آلوده تر می شود، منابع کمیاب تر می گردند، رشد جمعیت حالت انفجاری به خود گرفته است، فقر و گرسنگی دامن گیر جهان شده است و خدمات اجتماعی به دست فراموشی سپرده شده اند. برخی این پرسش را مطرح می کنند که آیا از دیدگاه فلسفی " دیدگاه مبتنی بر بازاریابی" می تواند مفهوم درستی داشته باشد؟ آیا شرکت هایی که به صورت موفقیت آمیز خواسته های مصرف کنندگان را تأمین می نمایند؛ می توانند در دوره های بلندمدت منافع جامعه و مصرف کنندگان را به بهترین شکل ممکن، تأمین کنند؟ در دیدگاه مبتنی بر بازاریابی به تعارض بین خواسته های مصرف کننده، منافع مصرف کننده و رفاه اجتماعی در بلندمدت توجه لازم نمی شود.

8 بهمن 1397
بازاریابی
اهمیت تحقیقات بازاریابی

کیفیت تصمیمات بازاریابی به اطلاعات بستگی دارد که در دسترس مدیر بازاریابی است. اولین وظیفۀ تحقیقات بازاریابی ارائه اطلاعاتی برای تصمیم گیری است. آن مدیر بازاریابی که نمی داند چگونه تحقیقات بازاریابی را ارزیابی کند مانند مدیر شرکتی است که از درک سود و زیان ناتوان باشد. اهمیت تحقیقات بازاریابی در چند دهۀ گذشته به سرعت افزایش یافته است. نقشی که تحقیقات بازاریابی در سازمان ها دارد و همچنین اهمیتی که سازمان ها به این نقش می دهند، در سازمان های مختلف متفاوت می باشد. برخی از این سازمان ها تحقیقی را در دوره ای کوتاه مدت انجام می دهند، برخی به آن توجهی ندارند و بعضی دیگر نقش و مسئولیت گسترده ای برای آن قائلند و به بخش بازاریابی به منزلۀ مرکز جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری می نگرند. به این قبیل تحقیقات با این نگرش، تحقیقات بازاریابی می گویند.

8 بهمن 1397
بازاریابی
تاکتیک های مذاکرات چینی ها

چینی ها از تاکتیک های متداولی در مذاکرات خود استفاده می کنند. چینی ها برای آغاز مذاکرات خود زمان زیادی را در نظر می گیرند؛ بنابراین هیچگاه عجولانه مسائل تجاری خود را مطرح نکنید. در ابتدا، جلسه را با محاوره ای کوتاه آغاز کرده و برای این کار زمان صرف کنید.

6 بهمن 1397
بازاریابی