026-32531283
support@modiranbrooz.com

شرایط احراز شغل

شرایط احراز شغل

شرایط احراز شغل

جزئیات

شرایط احراز شغل، شرح حداقل شرایطی است که متصدی شغل باید دارا باشد تا بتواند با موفقیت از عهده کار برآید. به عبارت دیگر دانش، مهارت ها، توانایی ها و ... که برای انجام موفق و مؤثر شغل ضروری است و انتظار می رود کسی که دارای آن شرایط باشد، شغل را بهتر از کسی که فاقد آن است انجام دهد

5 فروردین 1398
شرایط احراز شغل، شرح حداقل شرایطی است که متصدی شغل باید دارا باشد تا بتواند با موفقیت از عهده کار برآید. به عبارت دیگر دانش، مهارت ها، توانایی ها و ... که برای انجام موفق و مؤثر شغل ضروری است و انتظار می رود کسی که دارای آن شرایط باشد، شغل را بهتر از کسی که فاقد آن است انجام دهد [1].

داشتن شرایط احراز شغل توسط متقاضی شغل می تواند مدیران را به انجام امور به صورت مطلوب توسط فرد متقاضی، امیدوار نماید. در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها بخصوص شرکت های کوچک و متوسط استخدام ها بر اساس رزومه فرد و تجربیات گذشته او صورت می پذیرد. به طور مثال فردی 2 سال سابقۀ فعالیت به عنوان کارشناس حسابداری را دارا می باشد و رزومۀ خود را برای شرکت دیگر ارسال می کند و شرکت مذکور بر اساس سابقه فرد او را مورد سنجش قرار می دهد و نه بر اساس دانش، مهارت ها، فعالیت ها، سبک کاری مورد نیاز برای شغل مذکور، که این مسئله ممکن است نرخ خروجی افراد
استخدامی در کوتاه مدت را بالا ببرد. با افزایش نرخ خروج افراد تازه استخدام شده هزینه های استخدام و بکارگیری شرکت نیز بالا می برد و فرایند کار جاری شرکت را دچار مشکل خواهد کرد. از جهتی نیز داشتن شرایط احراز شغل به شرکت ها کمک می کند تا ضعف های کارکنان را شناسایی و در جهت رفع آن ها از طریق آموزش برآیند و به طور مستمر با ارزیابی عملکرد کارکنان، موارد آموزش داده شده را مورد سنجش قرار دهند. در نهایت بهبود عملکرد می تواند بروی سیستم حقوق و دستمزد نیز مؤثر باشد. در این راستا مشاغل مختلف از جمله:

شرایط احراز شغل مدیر مالی، شرایط احراز شغل حسابدار، شرایط احراز شغل حسابرس، شرایط احراز شغل مدیرعامل، شرایط احراز شغل مدیر فروش، شرایط احراز شغل مدیر بازاریابی، شرایط احراز شغل مدیر منابع انسانی، شرایط احراز شغل مدیر آموزش، شرایط احراز شغل مدیر خرید، شرایط احراز شغل مدیر تبلیغات  و ... از چهار بعُد دانش، مهارت، فعالیت و سبک کاری به صورت عمومی بر اساس سامانه های تجزیه و تحلیل مشاغل و تیم پژوهشی مدیران به روز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این گزارش می تواند به سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی جهت استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و .. کمک شایانی نماید [2].


 
منابع
1. سعادت، اسفندیار. (1389). مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر سمت.
2. تیم پژوهشی مدیران به روز


 

مقاله ها