026-32531283
support@modiranbrooz.com

چالش های به کارگیری ERP در شرکت های ایرانی

چالش های به کارگیری ERP در شرکت های ایرانی

چالش های به کارگیری ERP در شرکت های ایرانی

جزئیات

برنامه ریزی منابع سازمانی در واقع مدیریت یکپارچه فرایندهای اصلی سازمان ها در بستر فناوری و نرم افزار می باشد. این سیستم فرایندهای اصلی کسب وکار را از پایگاه های داده مشترک که توسط یک سیستم مدیریت پایگاه داده نگهداری می شود را فراهم می آورد و دارای زیرسیستم های مختلفی شامل: منابع انسانی، حسابداری، تولید، خرید، فروش و... می باشد.

18 اسفند 1396
1. مقدمه
برنامه ریزی منابع سازمانی1 در واقع مدیریت یکپارچه فرایندهای اصلی سازمان ها در بستر فناوری و نرم افزار می باشد. این سیستم فرایندهای اصلی کسب وکار را از پایگاه های داده مشترک که توسط یک سیستم مدیریت پایگاه داده نگهداری می شود را فراهم می آورد و دارای زیرسیستم های مختلفی شامل: منابع انسانی، حسابداری، تولید، خرید، فروش و... می باشد. البته این سیستم بیشتر برای شرکت های بزرگ طراحی شده است و کمتر در شرکت های کوچک و متوسط از آن استفاده می شود. گروه گارتنر2 برای اولین بار از اختصار ERP در دهۀ 1990 برای گسترش قابلیت های سیستم برنامه ریزی نیازمندی های مواد (MRP)3 و  سیستم برنامه ریزی منابع تولیدی (MRPII)4 استفاده نمود. ERP بیشتر در این زمان در حوزه تولید مطرح بود ولی با گذشت زمان شرکت های تولید کننده این سیستم به سمت یکپارچه سازی این سیستم با مباحث مالی، فروش و منابع انسانی حرکت نمودند. از سال 2000 به بعد بحث ERP II مطرح شد که نسخه توسعه یافته بر اساس یکپارچه سازی با سیستم های مدیریت زنجیره تأمین (SCM)5 مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)6 و هوش کسب وکار (BI)7 بود [1].
2. چالش های به کارگیری ERP در شرکت های ایرانی
چند سالی است که کسب وکارهای داخلی با توجه به مزایای ERP، بخصوص برای شرکت های فعال در حوزه تولید، به دنبال راه اندازی و خرید این سیستم از شرکت های بین المللی هستند. از مهمترین شرکت های تولید کننده ERP در دنیا می توان به Oracel ،Sage و SAP اشاره نمود. این شرکت ها به بزرگترین شرکت های تولیدی در جهان خدمات ارائه می دهند و این صنعت یک گردش چند میلیارد دلاری را در بر می گیرد. مهمترین مزیت این سیستم یکپارچه سازی تمامی فعالیت های شرکت و ارائه بهترین راهکار در حوزه های فعالیت شرکت است که منجر به افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها در شرکت می شود.
برخی از شرکت های بزرگ داخلی که از تمکن مالی خوبی هم برخوردار بودند در این چند سال اخیر به دنبال خرید این سیستم ها از نمایندگی های کشورهای همسایه مثل ترکیه و امارات رفتند و با هزینه های بالایی این سیستم ها را خریداری نمودند؛ ولی در حوزه پیاده سازی دچار مشکلات عدیده ای شدند. از مهمترین چالش های شرکت های داخلی برای پیاده سازی این سیستم ها می توان به نداشتن زیرساخت های فنی، زیرساخت های اجرایی، دانش سازمانی، فرهنگ سازمانی و به طور خاص نحوه و نوع تعاملات کسب وکارهای داخلی است. این سیستم ها به طور مشخص یکسری پیش فرض ها و بهترین راهکارها را در برخی فرایندهای تولید، مالی، فروش و ... دارند که با توجه به زیرساخت ها و نوع فعالیت های جاری شرکت های داخلی تطبیق با آن ها بسیار مشکل است و این مسئله باعث شکست پیاده سازی ERP در بسیاری از شرکت های داخلی است. البته برخی شرکت های داخلی با اتوماسیون کردن فعالیت های جاری شرکت این ادعا را دارند که از این سیستم به نحوه مطلوب دارند استفاده می نمایند؛ البته اتوماسیون و یکپارچه سازی بخشی از مزیت ERP است نه تمام آن و مدیران داخلی باید به این مسئله قبل از خرید ERP توجه وافر نمایند.

پانویس
1. (ERP) Enterprise resource planning
2. Gartner Group  
3. Material requirements planning (MRP)
4. Manufacturing resource planning (MRP II)
5. Supply Chain Management
6. Customer Relationship Management
7. Business Intelligence

منبع

1. ویکی پدیا، قابل مشاهده در: https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning 


مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد

مقاله ها