026-32531283
support@modiranbrooz.com

روش های پیش بینی قیمت ارز

روش های پیش بینی قیمت ارز

روش های پیش بینی قیمت ارز

جزئیات

پیش بینی نرخ ارز نرخ ارز روش پیش بینی تحلیل بنیادی روش ارز قیمت قیمت ارز تحلیل تکنیکی

4 فروردین 1398
در زمینه دستیابی به روش های معتبر برای برآورد قیمت ارز این سؤال مطرح شده است که اصولاً این پیش بینی ها بر چه اساسی باید انجام گیرد. در این قلمرو دو نظریه ارائه شده یکی استفاده از روش تحلیل بنیادی و دیگری روش تحلیل تکنیکی.

1. تجزیه و تحلیل بنیادی
این روش با تکیه بر جنبه های تئوریک به طراحی یک مدل اقتصادی پیچیده برای پیش بینی تغییرات قیمت ارز پرداخته است. متغیرهای این مدل عبارت اند از نرخ رشد عرضه پول، نرخ تورم، نرخ بهره و تا اندازه ای متغیرهای مرتبط با تراز پرداخت های خارجی کشور. در رابطه با نقش تراز پرداخت ها می توان چنین استدلال نمود که وقتی حساب جاری (ترازبازرگانی) کشور با کسری روبرو باشد یعنی مقدار کمتری ارز وارد کشور می شود که قیمت آن را در مقابل پول ملی افزایش می دهد، به بیان دیگر ارزش پول ملی کشور مورد نظر در بازار ارز کاهش پیدا می کند. فرض کنید که کشور ژاپن با کسری مداوم در تراز پرداخت های خود روبرو باشد. این بدان معنی است که واردات ژاپن بیش از صادرات آن است و مقادیر بیشتری ین، برای خرید کالا از ژاپن خارج می شود و خارجیان ین های بیشتری در اختیار خواهند داشت. حال اگر این افراد ین های خود را نگه داشته و در بازار عرضه نکنند و به فکر تبدیل آن به پول های معتبر نباشند نرخ تبدیل ین به سایر پول ها هم تحت تأثیر قرار نگرفته و کاهش نخواهد یافت. اما هر گاه دارندگان ین تصمیم بگیرند که ین های خود را به سایر پول ها تبدیل نمایند آنگاه افزایش عرضه ین باعث کاهش ارزش آن در بازار می شود.

استدلال مذکور به این سؤال ارتباط پیدا می کند که آیا مردم در سایر کشورها مایل به نگهداری ین هستند یا نه و این موضوع هم خود به عواملی مانند نرخ بهره و نرخ تورم در ژاپن بستگی پیدا می کند. با توجه به این نکات می توان گفت که وضعیت تراز پرداخت های خارجی کشور یک شاخص قوی برای پیش بینی تغییرات ارزش پول آن کشور نمی باشد. به عنوان مثال از سال 1981 تا 1985 ارزش دلار آمریکا نسبت به اغلب پول های معتبر افزایش می یافت در حالیکه کسری تراز پرداخت های خارجی این کشور در حال افزایش بود. واقعیت دیگری که در این جا باید به آن توجه کرد اینست که بالا بودن نرخ بهره واقعی در آمریکا باعث جذابیت دلار برای دارندگان (خارجیان) و مانع تبدیل آن به سایر پول های معتبر گردیده بود. بر پایه این تحلیل ها می توان بار دیگر تأکید کرد که عوامل اصلی تعیین کننده تغییرات نرخ ارزها عبارت اند از نرخ رشد (نرخ افزایش نقدینگی- حجم پول کشور)، نرخ تورم و نرخ بهره در کشور.

2. تجزیه و تحلیل تکنیکی

روش تحلیل تکنیکی با استفاده از اطلاعات مربوط به مقادیر و قیمت های ارز روند تغییرات گذشته را مشخص می نماید و انتظار می رود که این روند در آینده نیز ادامه یابد. این روش به عوامل یا متغیرهای اقتصادی تکیه نمی کند و بر پایه این نظریه استوار است که روندها و نوسانات بازار که قابل تجزیه و تحلیل هستند می توانند مبنایی برای پیش بینی روندها و تغییرات آینده تلقی گردند. البته به خاطر این که برای این نظریه یک منطق تئوریک وجود ندارد بسیاری از اقتصاددان ها این روش را با روش های بخت آزمایی مقایسه کرده اند. علی رغم نگرش تردید آمیز صاحب نظران اقتصادی در سال های اخیر گرایش بیش تری به کار برد این روش به چشم می خورد.

منبع
حقیقی، محمد. (1388). بازرگانی بین الملل، نظریه و کاربردها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 

مقاله ها