026-32531283
support@modiranbrooz.com

دیدگاه مبتنی بر بازاریای اجتماعی

دیدگاه مبتنی بر بازاریای اجتماعی

دیدگاه مبتنی بر بازاریای اجتماعی

جزئیات

در عصر و زمانی که محیط زیست روز به روز آلوده تر می شود، منابع کمیاب تر می گردند، رشد جمعیت حالت انفجاری به خود گرفته است، فقر و گرسنگی دامن گیر جهان شده است و خدمات اجتماعی به دست فراموشی سپرده شده اند. برخی این پرسش را مطرح می کنند که آیا از دیدگاه فلسفی " دیدگاه مبتنی بر بازاریابی" می تواند مفهوم درستی داشته باشد؟ آیا شرکت هایی که به صورت موفقیت آمیز خواسته های مصرف کنندگان را تأمین می نمایند؛ می توانند در دوره های بلندمدت منافع جامعه و مصرف کنندگان را به بهترین شکل ممکن، تأمین کنند؟ در دیدگاه مبتنی بر بازاریابی به تعارض بین خواسته های مصرف کننده، منافع مصرف کننده و رفاه اجتماعی در بلندمدت توجه لازم نمی شود.

8 بهمن 1397
در عصر و زمانی که محیط زیست روز به روز آلوده تر می شود، منابع کمیاب تر می گردند، رشد جمعیت حالت انفجاری به خود گرفته است، فقر و گرسنگی دامن گیر جهان شده است و خدمات اجتماعی به دست فراموشی سپرده شده اند. برخی این پرسش را مطرح می کنند که آیا از دیدگاه فلسفی " دیدگاه مبتنی بر بازاریابی" می تواند مفهوم درستی داشته باشد؟ آیا شرکت هایی که به صورت موفقیت آمیز خواسته های مصرف کنندگان را تأمین می نمایند؛ می توانند در دوره های بلندمدت منافع جامعه و مصرف کنندگان را به بهترین شکل ممکن، تأمین کنند؟ در دیدگاه مبتنی بر بازاریابی به تعارض بین خواسته های مصرف کننده، منافع مصرف کننده و رفاه اجتماعی در بلندمدت توجه لازم نمی شود.
با وجود این از برخی از شرکت ها و صنایع از این بابت انتقاد می شود که آن ها به هزینۀ جامعه می کوشند خواسته های مشتریان را تأمین کنند. چنین شرایطی ایجاب می کند که مفهوم "دیدگاه بازاریابی" را گسترش داد و به عبارت یا اصطلاح دیگری را جایگزین آن نمود. ما پیشنهاد می کنیم که از اصطلاح "دیدگاه مبتنی بر بازاریابی اجتماعی" استفاده شود و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که کار تخصصی سازمان ها این است که نیازها، خواسته ها و منافع بازارهای مورد هدف را تأمین کنند و بکوشند به شیوه ای که به رفاه یا بهبود جامعه و مصرف کننده صدمه ای زده نشود، محیط زیست حفظ گردد و رفاه نسبی مصرف کننده و جامعه افزایش یابد، نسبت به شرکت های رقیب، به شیوه ای اثربخش تر و کارآتر بازارهای مورد هدف را ارضاء نمایند.
دیدگاه مبتنی بر بازاریابی اجتماعی ایجاب می کند که بازاریاب ها، در عمل توجه بیشتری به جنبه های اجتماعی و اخلاقی بازاریابی بنمایند. آن ها باید بین معیارهای متضاد مربوط به سود شرکت، نأمین خواسته های مصرف کننده و منافع عموم جامعه نوعی توازن و تعادل برقرار کنند. با وجود این، تعداد زیادی از شرکت ها توانسته اند به فروش های قابل ملاحظه ای و سودهای خوبی دست یابند و همزمان با آن دیدگاه مبتنی بر بازاریابی اجتماعی را هم مورد توجه قرار دهند.
برخی از شرکت ها شیوه ای از بازاریابی اجتماعی به اجرا در می آورند که آن را "بازاریابی مبتنی بر علت" می نامند. "پرین گل و تامپ سان" این دیدگاه را به صورت زیر تعریف می کنند: " فعالیتی که بدان وسیله شرکت با عرضۀ تصویری از خود، کالا یا خدمت به بازار می کوشد برای منافع مشترک (متقابل) با یک علت یا چندین علت یک رابطۀ صمیمی یا نوعی شرکت تضامنی به وجود آورد". آن ها این پدیده را به صورت فرصتی می دانند که شرکت ها با استفاده از آن می کوشند بر شهرت خود بیفزایند، موجب شهرت محصولاتی با نام و نشان تجاری خود گردند، بر وفاداری مشتریان بیفزایند، فروش را بالا ببرند و جستجوس خبری (دربارۀ خود) را افزایش دهند. آن ها بر این باورند که مشتریان به شیوه ای فزاینده، درصدد ارائه تصویری از خود هستند تا مردم جامعه آن را به صورت شهروند خوب بشناسند. شرکت های بافراست می کوشند تصویری ژرف تر از خود در ذهن دیگران ایجاد کنند. از این بابت به رتبه های بالاتری دست یابند و تنها درصدد کسب منافع عاطفی و عقلایی برنمی آیند. ولی، انتقادکنندگان از این بابت زبان به شکایت گشوده اند که "بازاریابی مبتنی بر علت" می تواند مصرف کنندگان را وادار کند تا چنین احساس نمایند که از طریق خرید محصولات شرکت، موضوع وفای به عهد خود را اثبات برسانند و هیچ گاه درصدد برنمی آیند این رابطه علت و معلولی را از طریق گذشت (دادن هدیه) به اثبات برسانند.
 
منبع

کاتلر، فیلیپ. (1387). مبانی مدیریت بازاریابی، (ترجمه: علی پارسائیان)، تهران: انتشارات ترمه.


 

مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد

مقاله ها