026-32531283
support@modiranbrooz.com

حمایت های صادراتی از بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف

حمایت های صادراتی از بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف

حمایت های صادراتی از بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف

جزئیات

بی تردید درجه اهمیت و نقش مهم اهرم صادرات در جابجایی مطلوب وزنه بازرگانی خارجی به نفع اقتصاد کشور برای همه واضح و مشخص است. در دنیای صنعتی امروز، محور اکثر درگیری ها و مناشقات بین المللی و زمینه توسعه طلبی های سیاسی قدرت های جهان بر سر کسب بازاری مناسب و همچنین دستیابی به بازارهای بیشتر جهت انجام صادرات به آن ها و افزایش توان این اهرم به نفع خود و تقلیل آن به زیان رقبای حاضر در صحنة بین المللی است. مقوله صادرات غیر نفتی را نمی توان فارغ از سایر مقوله های اقتصادی که باید به صورت حلقه های متصل به هم، چرخة اقتصاد کشور را به چرخش درآورند، مورد مطالعه قرار دارد. با این حال این پرسش مطرح است که اعمال سیاست های تشویقی صادراتی تا چه حد در بهبود صادرات غیر نفتی موثر است. معضل اصلی در بعد داخلی فقدان کیفیت و بهای گران و غیر قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی و سیاست های ارزی و در بعد خارجی، وجود موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای برای کشورهای غیر عضو سازمان تجارت جهانی است. مسلماً بدون حل ریشه ای این معضل سیاست های اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار نخواهند بود.

31 تیر 1397
1. مقدمه
بی تردید درجه اهمیت و نقش مهم اهرم صادرات در جابجایی مطلوب وزنه بازرگانی خارجی به نفع اقتصاد کشور برای همه واضح و مشخص است. در دنیای صنعتی امروز، محور اکثر درگیری ها و مناشقات بین المللی و زمینه توسعه طلبی های سیاسی قدرت های جهان بر سر کسب بازاری مناسب و همچنین دستیابی به بازارهای بیشتر جهت انجام صادرات به آن ها و افزایش توان این اهرم به نفع خود و تقلیل آن به زیان رقبای حاضر در صحنه بین المللی است. مقوله صادرات غیر نفتی را نمی توان فارغ از سایر مقوله های اقتصادی که باید به صورت حلقه های متصل به هم، چرخه اقتصاد کشور را به چرخش درآورند، مورد مطالعه قرار دارد. با این حال این پرسش مطرح است که اعمال سیاست های تشویقی صادراتی تا چه حد در بهبود صادرات غیر نفتی موثر است. معضل اصلی در بعد داخلی فقدان کیفیت و بهای گران و غیر قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی و سیاست های ارزی و در بعد خارجی، وجود موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای برای کشورهای غیر عضو سازمان تجارت جهانی است. مسلماً بدون حل ریشه ای این معضل سیاست های اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار نخواهند بود.

1. کانادا
طبق آمار، در سال 2006، بیش از 5/1 میلیون نفر (48 درصد از نیروی کار بخش خصوصی کانادا) در شرکت های کوچک فعال بوده اند. این میزان در کسب وکارهای متوسط به 1/7 میلیون نفر (16 درصد) می رسد. در مجموع SME ها، حدود 6/8 میلیون نفر (64 درصد) از نیروی کار فعال در بخش خصوصی را تحت پوشش دارند. صادرات نقش بسیار حیاتی در اقتصاد کانادا دارد، به گونه ای که طی سال های اخیر، 40 درصد از تولید داخلی ناخالص این کشور را صادرات تشکیل داده است. داده ها نشان می دهد که 85 درصد از شرکت های صادرکننده کانادایی، در گروه شرکت های کوچک قرار می گیرند. همچنین از نظر میزان ارزش صادرات، 20 درصد از کل ارزش صادرات این کشور توسط کسب و کارهای کوچک انجام شده است (معادل 2/3 میلیون دلار). شرکت های متوسط در سال 2002، 15 درصد از حجم ارزش صادرات را انجام داده اند و این تیم در شرکت های بزرگ حدود 64 درصد بوده است. نکته مهم این است که درصد صادرکنندگان در میان شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های متوسط و بزرگ بسیار اندک است. به گونه ای که درصد شرکت های صادرکننده در میان کل شرکت های کوچک، 1/4 درصد، در شرکت های متوسط 27 درصد و در شرکت های بزرگ 37/7 درصد است. بانک توسعه تجاری کانادا1 سایر نهادهای حمایت کننده، راه حل های خاصی را برای شرکت های کوچکی که دارای قابلیت صادرات باشند، طراحی کرده اند. این خدمات عبارتند از ارزیابی و توسعه بازارهای بالقوه، شناسایی راهکارهای ورود به بازار و تعیین نیازهای مالی. یکی از محصولات بانک توسعه تجاری کانادا با نام برنامه آموزش و مشاوره صادرکنندگان تازه کار  است. این برنامه از طریق 105 ساعت برنامه های پویای کارگاهی و مشاوره های فردی، به کارآفرینان جهت توسعه دانش خود از فرایند صادرات، تدوین برنامه صادرات و اجرای موفقیت آمیز راهکارهای صادراتی، آموزش هایی را ارائه می دهد. اطلاعات مربوط به توسعة بازارها و محصولات از طریق وزارت صنایع کانادا، در دسترس کارآفرینان قرار می گیرد. 

2. تایوان    
صادرات نقش مهمی در توسعه اقتصادی تایوان ایفا می کند. دولت فعالانه کارهای زیادی را برای کمک به بنگاه های کوچک و متوسط برای ارتقای صادرات انجام می دهد. ابزارهایی شامل تسهیلات مالی، ارتقای تجارت الکترونیک، واحد خدمات توسعه صادرات، برنامه ریزی برای بهبود تصویر ذهنی محصولات و آموزش فردی را برای این بنگاه ها ارائه می دهند. بعضی از سیاست های مهمی که تایوان در مورد ارتقای صادرات انجام می دهد در اینجا ذکر می شود.
1. کمبود منابع مالی مشکل عمومی برای بنگاه های کوچک و متوسط برای انجام صادرات است. مشکل بنگاه های کوچک و متوسط برای دسترسی به منابع مالی نداشت ناعتبار کافی است. به منظور کمک به بنگاه های کوچک و متوسط برای بدست آوردن منابع مالی انجام صادرات، اداره شرکت های کوچک و متوسط ضمانت اعتباری به آن ها ارائه می کند.
2.برای تطبیق با روند افزایش تجارت الکترونیک جهانی، هیأت بازرگانی خارجی با مشاوره توسعه تجارت خارجی وب سایتی را طراحی کرده اند که تجارت تایوان نامیده می شود. تجارت تایوان مرکز تجارت آنلاین جهانی است که با هدف افزایش دسترسی سریع بنگاه های کوچک و متوسط به تجارت الکترونیک B2B و کمک به آن ها برای بدست آوردن مزیت دیجیلاتی در این رقابت جهانی طراحی شده است. دولت واحد خدمات توسعه صادرات را راه اندازی کرد. این واحد با همه موسسات تجاری مهم همکاری دارد و خدمات مشاوره سریع برای بنگاه های کوچک و متوسط ارائه می دهد. این واحد همچنین روندهای جدید بازارهای بین المللی و فرصت های صادرات برای بنگاه های کوچک و متوسط از طریق سمینارها، توزیع اطلاعات و مشاورهای موردی ارائه می دهد.

3. چین
مقدار تقریبی SME ها در اقتصاد چین 43 میلیون می باشد که 99/6 درصد از کل تعداد بنگاه های چین را شامل می شود. SME ها در اقتصاد چین 58/5 درصد از تولید ناخالص داخلی، 59 درصد از کل فروش داخلی و 48/2 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را شامل می شوند. بیشتر کالاهای صادراتی به ویژه در بخش های کاربر صنایع سبک مثل منسوجات، پوشاک، اسباب بازی، قطعات و همچنین بخش های صنایع فناوری بالا مثل الکترونیک و فناوری اطلاعات از تولیدات SME ها ناشی می شود. میزان اشتغالی که توسط SME ها ایجاد می شود 75 درصد کل اشتغال شهری است. نهاد مالی ارتقای صادرات SME از سال 2000 با بودجه سالانه ای در حدود 10 میلیارد یوآن تاسیس شده است. اقدامات این نهاد مالی برای ارتقای فعالیت های صادراتی SME ها عبارت اند از:
  • 1. برپایی یا شرکت در نمایشگاه های بین المللی برای SME ها؛
  • 2. حمایت انواع مختلف گواهی نامه های بین المللی مرتبط با قابلیت های صادرات محصول، مقررات مرتبط با محیط زیست؛
  • 3. توسعه بازار صادراتی جدید؛
  • 4. آموزش و پرورش برای مدیران صادرات؛
  • 5. کمک به مقرارت تدراک خارجی.
 پانویس
Business Development Bank of Canada (BDC)

منبع
سعادت، محمدرضا. (1389). بنگاه های کوچک و متوسط در ایران؛ موانع رشد تجاری و شناسایی ظرفیت های صادراتی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی: تهران.


 
 

مقاله ها