026-32531283
support@modiranbrooz.com

سازمان های تأمین کننده منابع مالی

سازمان های تأمین کننده منابع مالی

سازمان های تأمین کننده منابع مالی

جزئیات

پروژه ایجاد شرکت مالی در سال 1951 مطرح شد. در آن زمان این پروژه قسمتی از یک برنامه بود که هدف از آن کمک به کشورهای کمتر توسعه یافته توسط آمریکا بود. در نهایت این شرکت در سال 1956 تأسیس شد. این شرکت جزء گروه بانک جهانی است

31 تیر 1397
1. شرکت مالی بین المللی1     
پروژه ایجاد شرکت مالی در سال 1951 مطرح شد. در آن زمان این پروژه قسمتی از یک برنامه بود که هدف از آن کمک به کشورهای کمتر توسعه یافته توسط آمریکا بود. در نهایت این شرکت در سال 1956 تأسیس شد. این شرکت جزء گروه بانک جهانی است. شرکت مالی بین المللی بزرگترین مؤسسه مالی بین المللی برای اعطای وام و کمک مالی به پروژه های بخش خصوصی است. شرکت مالی بین المللی وام های بلند مدت با نرخ ثابت و متغیر می دهد و تضمین دولتی را نیز قبول نمی کند. در اول ژانویه سال 1970 سرمایه سهمی شرکت مالی یعنی کلیه وجوه پرداختی کشورهای عضو به شرکت، تقریباً 107 میلیون دلار بود، به علاوه شرکت دارای 54 میلیون دلار ذخیره برای زیان های احتمالی می باشد که از تجمع درآمد آن حاصل شده است. شرکت مالی می تواند، برای عملیات وام دهی مبلغی معادل 4 برابر سرمایه و اندوخته خود را که در حال حاضر حدود 428 میلیون دلار است از بانک جهانی وام بگیرد [1]. شرکت مذکور در طرح های کاغذ سازی پارس، کارتن ایران، شرکت الیاف، نورد لوله اهواز مشارکت نموده و وام اعطا کرده است [2]. اهداف و وظایف شرکت مالی بین المللی عبارتند از:
 • 1. تشویق مؤسسات خصوصی به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه عضو شرکت مالی بین المللی؛
 • 2. شرکت مالی بین المللی به مؤسساتی که سرمایه کافی نداشته باشند سرمایه خصوصی می دهد و بدین وسیله به پیشرفت اقتصادی آن ها کمک می کند؛
 • 3. سرمایه گذاری هایی که توسط شرکت انجام می شود با سرمایه مؤسسات خصوصی و با استفاده از تجارب مدیریت شرکت مالی در راه پیشبرد اقتصادی این کشورها به کار گرفته می شود [1].
2. بانک توسعه اسلامی2      
بانک توسعه اسلامی یکی از مؤسسات عظیم مالی بین المللی است که از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی3 است. این بانک بنا به ضرورت های اقتصادی و سیاسی موجود در جهان اسلام و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی و به منظور تحکیم وحدت و همبستگی اقتصادیو سیاسی در بین مسلمانان در تاریخ 20 اکتبر 1975 میلادی (مهرماه 1354) به وسیله 22 کشور اسلامی و با سرمایه اولیه 755 میلیون دینار اسلامی که ارزش هر دینار برابر با یک واحد حق برداشت ویژه4 در صندوق بین المللی پول است، تأسیس گردید.طی سال های اخیر، بانک توسعه اسلامی به دلیل تقاضای روبه تزاید کشورهای عضو جهت استفاده از تسهیلات مالی، با فشار شدید کمبود منابع مواجه گشته و بر این اساس سران کنفرانس اسلامی طی ششمین اجلاس خود در سنگال از هیأت عامل بانک درخواست نمودند تا موضوع افزایش سرمایه بانک را مورد بررسی قرار دهند [1].
بانک توسعه اسلامی یکی از مؤسسات بزرگ مالی توسعه بین المللی و از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی محسوب می گردد.اهداف این بانک شامل:
 • 1. مشارکت در سرمایه طرح تولیدی؛
 • 2. سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی؛
 • 3. اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و عمومی جهت تأمین مالی طرح های تولیدی.
ایران در موارد ذیل توانسته از بانک توسعه اسلامی اخذ تسهیلات نماید:
 • 1. گروه صنعتی گلبافت به میزان 10 میلیون یورو؛
 • 2. مجمع کشتی سازی بندر عباس به میزان 376 میلیون دلار [2].
3. بانک توسعه صادرات
برای اعطای اعتبارات صادراتی در برنامه اول توسعه در سال 1370 بانک توسعه صادرات ایران تأسیس شد. این بانک وظایف ذیل را دارد:
 • 1. به صادرکنندگان کالا و خدمات تسهیلات صادراتی اعطا نماید؛
 • 2. برای تدراک و تولید کالاهای قابل صدور به متقاضیان وام، دهد؛
 • 3. به کشورهایی که خریدار کالای صادراتی ایران هستند اعتبار صادراتی اعطا کند.
در سال 1377 در چارچوب طرح ساماندهی اقتصادی کشور اقدماتی جهت تسهیل در اعطای اعتبار به بخش صادرات انجام شد، هر سال درصدی از بودجه ارزی کشور را به صورت اعتبار خریدار به کشورهای خریدار کالای ایران اعطا کند. همچنین مقرر شد، بانک ها اعتبار اسنادی به نفع صادرکنندگان را به عنوان سند بانکی و وثیقه قبول کنند و بر پایه آن ها به صادرکنندگان وام و اعتبار دهند. خدمات زیر توسط EXIM بانک ها انجام می گیرد که EXIM  بانک ها مخفف Export  و Import می باشد.
 • 1. اعطای تسهیلات اعتباری که بانک توسعه صادرات به صورت اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده به صادر کنندگان کالای غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی ارائه می دهد؛
 • 2. اعطای تسهیلات قبل از صدور5  خدمات فنی و مهندسی به صادر کنندگان؛
 • 3. تسهیلات قابل ارائه برای خرید، جمع آوری، تهیه مواد اولیه، فرآوری یا تولید، حمل و نقل و بازاریابی کالاهای صادراتی؛
 • 4. اعطای تسهیلات بعد از صدور6  برای تأمین سرمایه در گردش صادر کنندگان کالا؛
 • 5. اعتبای اعتبار برای اجرا یا توسعه طرح های تولیدی به منظور صادرات؛
 • 6. اعطای تسهیلات به صادرکنندگان برای ارائه خدمات بعد از فروش در کشور هدف.
4. بانک جهانی7    
بانک جهانی که نام واقعی آن "بانک بین المللی ترمیم و توسعه" است مهم ترین سازمان مالی بین المللی است که در خصوص تأمین و توسعه اقتصادی ممالک در حال رشد جهان فعالیت دارد. علیرغم اینکه در این مؤسسه، نوع سهامداران، ماهیت سهام، عدم قبول سپرده و وام های کوتاه مدت، همه و همه عواملی هستند که با ماهیت فعالیت های بانکی مغایرت دارد، ولی به طور کلی سهام این مؤسسه اعطای وام، ضمانتنامه ها، انتشار اوراق قرضه و نظایر این موارد، شرایطی به این مؤسسه می بخشد که می توان نام بانک را به آن اطلاق کرد. تأسیس بانک جهانی نظیر صندوق بین المللی پول به مذاکرات "کنفرانس پولی و مالی ملل متحد" در شهر برتن وودز واقع در ایالت نیوهمپشیر آمریکا بر می گردد. این کنفرانس در ژوئیه سال 1944 با شرکت 44 کشور جهان برگزار شد.سرمایه اولیه بانک 10 میلیارد دلار آمریکا درنظر گرفته شده بود که به 100 سهم 100 هزاردلاری تقسیم شده بود.هریک از اعضاء باید خرید سهامی را از سرمایه بانک تعهد کند. سرمایه بانک کلاً در اختیار کشورهای عضو است و سهم هر یک از کشورهای عضو از روی سهم آن کشور در صندوق و طی مذاکراتی بین بانک و کشور مربوطه تعیین می شود. به طور کلی مبنای اعطای وام بانک بر 2 عامل استوار است. یکی احتیاجات کشورها و دیگری موجود بودن طرح های مناسب.
بانک جهانی معمولاً به مشکلات کشورهای فقیر آگاهی دارد و همواره سعی بر این دارد تا اعطای وام با مشکلات کشورها مطابقت داشته باشد. هدف نهایی بانک آن است که به کشورهای عضو در نیل به رشد مستمر اقتصادی - مالی مساعدت و آنان را تشویق کند تا در جایی که امکان دارد، با شرایطی رضایت بخش از منابع دیگر استقراض کنند. بانک به موجب اساسنامه خود مکلف است که در اعطای وام به کشورهای عضو ملاحظات سیاسی را در نظر نگیرد و بر طبق انگیزه های سیاسی نیز عمل نکند. بلکه فقط باید ملاحظات اقتصادی را مورد نظر قرار داده و نسبت به اموری که با وضع سیاسی کشور وام گیرنده ارتباط دارد قضاوت کند. وام فقط هنگامی داده می شود که بانک و کشور وام گیرنده درباره هدف خاص وام به توافق دقیق و مشخص رسیده باشند. بانک برای بررسی و تحلیل یک طرح جنبه های اقتصادی، تدارکاتی و تجاری ، مدیریتی وسازمانی، تدارکاتی و تجاری، فنی و مالی را در نظر می گیرد و پس از آنکه بانک و کشور وام گیرنده درباره کلیه عوامل مربوطه به توافق رسیدند، مذاکرات وام آغاز می شود و همه شرایط خاص در زمینه وام، مورد بحث قرار می گیرد.
اهداف بانک جهانی شامل:
 • 1. مساعدت به ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق سرمایه گذاری در امور تولیدی، شامل احیای اقتصادهایی که در نتیجه جنگ از بین رفته و یا صدمه دیده است؛
 • 2. تشویق سرمایه گذاری خصوصی در خارج، از طریق تضمین یا مشارکت در اعطای وام ها و سرمایه گذاری هایی که توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می گردد؛
 • 3. تشویق رشد متوازن و بلند مدت تجارت بین المللی و حفظ تعادل در موازنه پرداخت ها از طریق تشویق سرمایه گذاری بین المللی برای توسعه منابع تولیدی کشورهای عضو؛
 • 4. ترتیب دادن وام هایی که خود می پردازد و یا تضمین وام های بین المللی که از مجاری دیگر فراهم می شود؛
 • 5. هدایت فعالیت بانک با توجه به تأیید سرمایه گذاری بین المللی روی شرایط بازرگانی در ممالک عضو [1].
5. صندوق بین المللی پول8   
تجریبات نامطلوب، بی ثباتی اقتصادی و عدم تعادل عمومی در تراز پرداخت ها پس از جنگ جهانی اول، این مسئله را روشن کرده بود که اگر پس از جنگ جهانی دوم تصمیماتی برای نگاهداری قدرت خرید پول اتخاذ نشود مکانیسم پول بین المللی به سبب فشار ناتعادلی در تراز پرداخت ها از هم می پاشد. بدین سبب دول متفق در جنگ به منظور چاره اندیشی و حل معضلات و مشکلات پولی و مالی بین المللی پس از جنگ در ماه جولای 1944 کنفرانسی در شهر برتن وودز9 در ایالت نیوهمپشر واقع در شمال شرق ایالت متحده آمریکا برگزار کردند که در چارچوب سازمان ملل قرار داشت. در نتیجه این کنفرانس دو سازمان پولی و مالی بین المللی به نام های صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم توسعه بوجود آمد. اهداف تشکیل صندوق بین المللی پول عبارت است از:
 • 1. تشویق و گسترش همکاری و تشریک مساعی در مسائل پولی و بین المللی از طریق یک مؤسسه دائمی؛
 • 2. کوشش برای تثبیت نرخ ارز (پول های خارجی) به منظور حفظ مکانیزم پول بین المللی و پرهیز از رقابت در کاهش دادن نرخ ارزها؛
 • 3. فراهم کردن شرایط لازم برای گسترش و رشد متوازن تجارت بین المللی؛
 • 4. تشریک مساعی در ایجاد یک نظام چند جانبه پرداخت ها در زمینه معاملات جاری بین اعضاء و نیز رفع محدودیت های ارزی که مانع رشد و تجارت جهانی است؛
 • 5. ایجاد اعتماد در میان اعضاء از طریق قرار دادن موقت منابع صندوق در اختیار آن ها تا بدین منظور اعضاء بتوانند تعدیلات لازم را در موازنه پرداخت هایشان به عمل آورند بدون آنکه متوسل به اقداماتی شوند که به اقتصاد ملی یا بین المللی آسیب وارد سازند؛
 • 6. کوتاه نگه داشتن مدت عدم توازن و کاهش آن در موازنه پرداخت های بین المللی است.
منابع مالی صندوق تحت عنوان تسهیلات و سیاست های گوناگون و با شرایط متفاوتی در اختیار اعضاء قرار می گیرد. از جمله این شرایط استحکام سیاست های تعدیلی، نیاز تراز پرداخت ها و میزان سهمیه می باشد. شرایط عمومی استفاده از منابع صندوق بین المللی پول عبارتند از:
 • 1. برابری دسترسی: منابع عمومی صندوق اصولاً بایستی به طور یکسان در دسترس کلیه اعضاء قرار گیرد.
 • 2. نیاز تراز پرداخت ها: به منظور ایجاد توازن در تراز پرداخت ها، برنامه تعدیل و  تثبیت مناسبی  را برای کشور عضو تعیین و تصویب می کند. بدین ترتیب صندوق راساً تراز پرداخت های کشور را مورد ارزیابی قرار می دهد.
 • 3. زمان استفاده: اساسنامه صندوق به هیچ وجه اعضاء را ملزم به استفاده از منابع صندوق در زمانی خاص نمی کند ولی این بدین معنا نیست که صندوق نکات مهم را برای رفع نیاز با استفاده از منابع موجود به اعضاء توصیه نمی کند.
 • 4. اعطاء مشروط اعتبار: صندوق بایستی متقاعد گردد که عضو برای ایجاد تعادل به منابع مالی نیاز دارد و توانایی بازپرداخت آن را در مدت معین خواهد داشت.
 • 5. مرحله بندی اعطاء اعتبارات: به استثنای ترانش ذخیره که می تواند به طور یکجا مورد استفاده قرار گیرد، سایر اعتبارات صندوق اقساطی و طی چند مرحله در اختیار اعضاء قرارمی گیرد [1].
 
پانویس
.1 International Finance Corporation(IFC)
Islamic Development Bank.2
.3Islamic Conference Organization
SDR.4
Preshipment.5
.6Post Shipment
7. World Bank
.8 International  Monitory Fund (IMF)
.9 Bretton Woods
واژه های مرتبط: روش های تامین و مدیریت منابع مالی در سازمان های مردم نهاد، روش های تامین مالی pdf، روش های تامین منابع مالی، بررسی روش های تامین مالی، منابع مالی شامل چیست، ابزار ها و منابع تامین مالی دولت اقتصاد دهم، دوره آموزشی روش های تامین مالی، روش های تامین مالی+word  

منابع
1. مشبكي، اصغر.(1387). سازمان هاي پولي و مالي بين المللي، تهران: جهاد دانشگاهي.
2. زینال زاده، ایرج. (1390). تأمین مالی واردات، صادرات و پروژه ها، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات بازرگانی.
 
 


مقاله ها