026-32531283
support@modiranbrooz.com

فرانچایزینگ

فرانچایزینگ

فرانچایزینگ

جزئیات

فرانچایزینگ نوع خاصی از اعطای امتیاز است که در آن امتیازدهنده تمام برنامه های بازاریابی از قبیل نام کالا، علائم و نشان ها، محصولات و روش عملیات را در اختیارگیرنده امتیاز قرار می دهد.

15 مرداد 1397
فرانچایزینگ1 نوع خاصی از اعطای امتیاز2 است که در آن امتیازدهنده تمام برنامه های بازاریابی از قبیل نام کالا،علائم، نمادها و نشان ها، محصولات و روش عملیات را در اختیارگیرنده امتیاز قرار می دهد. معمولاً قراردادهای فرانچایز جامع تر از اعطای امتیاز به روش قبلی است چون نسخه ای برای تمام عملیات تجویز می گردد.
شرکت های بسیار زیادی از این روش به عنوان نوعی از توزیع در بازار داخلی و استراتژی ورود به بازار خارجی استفاده می کنند. بسیاری از شرکت های بین المللی آمریکایی که در کار "غذای سریع" هستند از این طریق وارد بازار داخلی و بازارهای خارجی شده اند و رستوران های نیمه زنجیره ای را پدید آورده اند. برخی از این شرکت ها عبارتند از مک دونالدز، مرغ سوخاری کنتاکی، برگرکینگ که در اکثر نقاط جهان از طریق اعطای امتیاز فعالیت می کنند. شرکت های خدماتی از قبیل هتل "هالیدی این" از این طریق وارد بازارهای بین المللی شده اند.

پانویس
1. Franchising  
2. Licensing    

منبع
اسماعیل پور، حسن. (1390). مدیریت بازاریابی بین المللی، تهران: نشر نگاه دانش.
 
مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد

مقاله ها