026-32531283
support@modiranbrooz.com

ابعاد استراتژی رقابتی

ابعاد استراتژی رقابتی

ابعاد استراتژی رقابتی

جزئیات

استراتژی شرکت ها برای رقابت در یک صنعت ممکن است از بسیاری جهات با هم متفاوت باشند. با این همه، تفاوت احتمالی میان انتخاب های استراتژیک یک شرکت در درون صنعت عموماً در ابعاد استراتژیک زیر قرار می گیرد:

3 دی 1397
استراتژی شرکت ها برای رقابت در یک صنعت ممکن است از بسیاری جهات با هم متفاوت باشند. با این همه، تفاوت احتمالی میان انتخاب های استراتژیک یک شرکت در درون صنعت عموماً در ابعاد استراتژیک زیر قرار می گیرد:
1. تخصص یافتگی:
میزان تأکید هدفمند شرکت برای گستردگی خط تولید، بخش های مورد هدف مربوط به مشتری و بازارهای جغرافیایی که تأمین می شوند.
2. شناساندن علامت تجاری:
میزان تلاش شرکت برای شناساندن علامت تجاری بجای رقابت عمده بر سر قیمت یا دیگر متغیرها. علامت تجاری را می توان از طریق آگهی های تبلیغاتی، نیروهای فروش یا بسیاری راه های دیگر شناساند.
3. تلاش شرکت برای معرفی محصول در مقابل استقبال بازار از آن (رانش در برابر کشش):
میزان تلاش مستقیم شرکت برای آشنا کردن مصرف کننده نهایی با علامت تجاری خود در مقابل حمایت کانال های توزیع در فروش محصول شرکت می باشد.
4. گزینش کانال (توزیع):
گزینش کانال های توزیع که کانال های مورد تملک خود شرکت تا فروشگاه های تخصصی و گسترده را در بر می گیرد.
5. کیفیت محصول:
سطح کیفیت محصول شرکت، با در نظرگرفتن مواد خام، ویژگی ها، میزان پایبندی به محدوده های قابل قبول کیفی، اصول دوام کالا، شکل ظاهری محصول و ... می باشد.
6. پیشرو بودن در فناوری:
میزان تلاش شرکت در پیشرو بودن در فناوری در مقابل میزان پیروی یا تقلید آن از رقبا می باشد. باید توجه داشت که یک شرکت ممکن است رهبری فناوری را به دست گیرد اما در عمل از تولید کالایی که بهترین کیفیت را در بین کالاهای موجود در بازار داشته باشد، خودداری کند؛ کیفیت و پیشرو بودن در تکنولوژی لزوماً با هم جمع نمی شوند.
7. ادغام عمودی:
میزان ارزش افزوده آنچنان که در سطح به کار گرفته شده از ادغام رو به عقب و رو به جلو، انعکاس یافته است. خواه اینکه شرکت از توزیع محدود برخوردار باشد، از نمایندگی های خرده فروشی انحصاری یا در مالکیت خود همچون شبکۀ خدمت رسانی درون سازمانی و غیره برخوردار باشد.
8. وضعیت هزینه:
میزان تلاش شرکت برای دستیابی به وضعیت هزینه پایین در ساخت و توزیع از طریق سرمایه گذاری در تجهیزات امکاناتی که هزینه را به حداقل می رسانند.
9. خدمات:
میزان خدمات جانبی که شرکت از طریق خط تولید خود تأمین می کند، نظیر کمک های مهندسی، شبکه درون سازمانی خدمات، اعتبار و غیره. این بعد از استراتژی را می توان بخشی از ادغام عمودی به حساب آورد، لیکن به واسطۀ وجود اهداف تحلیلی آن را جدا می کنند.
10. سیاست قیمت گذاری:
وضعیت نسبی قیمت محصول شرکت در بازار می باشد. جایگاه قیمت معمولاً با متغیرهای دیگری نظیر جایگاه هزینه و کیفیت محصول در ارتباط است. اما قیمت، متغیر استراتژیک جداگانه ای است که باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
11. اهرم مالی:
میزان اهرم تأمین مالی و قدرت عملیاتی که در این رابطه شرکت از آن برخوردار است.
12. رابطه با شرکت مادر:
مقتضیات رفتاری واحد بر پایه رابطه بین دو واحد و شرکت مادر است. شرکت ممکن است واحدی از یک مجموعه بزرگ با تنوع محصول، حلقه ای از زنجیره عمودی کسب وکار، بخشی از مجموعه شرکت های مرتبط در یک بخش عمومی، شاخه های فرعی از یک شرکت خارجی و غیره می باشد. نحوه رابطه با شرکت مادر اهداف واحد و منابع در دسترس آن با هم تفاوت دارند.
13. رابطه شرکت با دولت کشور خود و دولت کشور میزبان:
در صنایع بین المللی شرکت با دولت در کشور میزبان روابط خاصی برقرار می کند. دولت متبوع می تواند منابع را برای شرکت فراهم آورد یا در زمینه های خاصی به آن کمک کند و یا برعکس مقرراتی تنظیمی برای آن وضع کند و بر اهداف آن تأثیر بگذارد. دولت های میزبان نیز اغلب نقشی مشابه با دولت خودی دارند.


منبع

پورتر، مایکل. (1387). استراتژی رقابتی، (ترجمه: جهانگیر مجیدی و عباس مهر پویا)، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.


 

مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد

مقاله ها