026-32531283
support@modiranbrooz.com

التون مایو

التون مایو

التون مایو

جزئیات

جورج التون مایو یک روانشناس متولد استرالیا بود، که به عنوان یک محقق صنعتی و نظریه پرداز سازمانی شناخته می شود. مایو در دانشگاه آدلاید تحصیل کرد و در رشته فلسفه و روانشناسی فارغ التحصیل شد. شاید مهمترین دستاورد تحقیق های وی نتایج مطالعه هاثورن است. کار مایو به پایه گذاری برای جنبش روابط انسانی کمک کرد.

8 بهمن 1397
التون مایو (1880-1949)
جورج التون مایو1 یک روانشناس متولد استرالیا بود، که به عنوان یک محقق صنعتی و نظریه پرداز سازمانی شناخته می شود. مایو در دانشگاه آدلاید تحصیل کرد و در رشته فلسفه و روانشناسی فارغ التحصیل شد. شاید مهمترین دستاورد تحقیق های وی نتایج مطالعه هاثورن است؛ که بین سال های 1920 تا 1930 صورت پذیرفت. کار مایو به پایه گذاری برای جنبش روابط انسانی کمک کرد. او تأکید کرد که علاوه بر سازماندهی رسمی یک محل کار صنعتی، ساختار سازمانی غیررسمی نیز وجود دارد. مایو "ناکافی بودن رویکردهای مدیریت علمی موجود" را در سازمان های صنعتی تشخیص داد و به اهمیت روابط میان افرادی که برای چنین سازمان هایی کار می کردند، تأکید کرد.

ایده های او در مورد روابط گروهی در کتاب «مسائل انسانی یک تمدن صنعتی»، که بخشی از تحقیقات هاثورن آن بود؛ در سال 1933 به چاپ رسید.
مایو در ارتباط با رهبران کسب و کار، این ایده را مطرح کرد که مدیرانی که ماهیت روابط غیررسمی را در میان کارگران درک می کنند، می توانند تصمیمات خود را بر اساس منافع مدیریت اتخاذ کنند. مایو نتیجه گرفت که عملکرد افراد در سازمان، ارتباط مستقیم با روابط اجتماعی و محتوای شغلی آن ها دارد. مطالعات وی کمک قابل توجهی به رشته هایی مانند: مدیریت، روانشناسی صنعتی، فلسفه و روانشناسی اجتماعی، نموده است. تحقیقات میدانی او در صنعت تأثیر قابل توجهی در روانشناسی صنعتی و سازمانی داشته است [1].

در طول سال های اواخر دهۀ 1920 تا آغاز دهۀ 1930 میلادی مجموعه مطالعاتی در کارخانه شرکت وسترن الکتریک در شهر هاثورن صورت پذیرفت، این بررسی ها که به مطالعات هاثورن مشهور شد، سرانجام به جنبش روابط انسانی در مدیریت منجر گردید. مطالعات هاثورن در ابتدا با دیدگاهی نظیر دیدگاه مدیریت علمی آغاز شد؛ بدین معنی که تلاش می شد با بهبود روش ها و ابزارهای انجام کار، کارایی بیشتری در کار به دست آید. در این مطالعات اثر روشنایی بر کارایی بررسی می شد؛ زیرا شرکت جنرال الکتریک در صدد بود فروش لامپ روشنایی خود را افزایش دهد؛ بنابراین به همراه سایر شرکت های تولید کنندۀ وسایل الکتریکی، مطالعاتی را بر روی رابطه میان روشنایی و بهره وری هدایت کردند. این مطالعات به سه مرحله کلی قابل تقسیم هستند:
 1) آزمایشات روشنایی
 2) آزمایشات اتاق نصب و اتصال تقویت کننده های الکتریکی
 3) آزمایش اطاق سیم پیچی کلیدهای تبدیل کنندۀ تلفن
هر یک از این مراحل از مرحلۀ پیشین ناشی می شد و بر آموخته های پژوهشگران می افزود [2].پانویس
1. George Elton Mayo

واژه های مرتبط: آزمایشات التون مایو نظریه های التون مایو مکتب روابط انسانی التون مایو درباره التون مایو مطالعات هاثورن التون مایو فرضیه توده عوام التون مایو نهضت روابط انسانی التون مایو شهر هاثورن کجاست

منابع

1. ویکی پدیا، قابل مشاهده در:https://en.wikipedia.org/wiki/Elton_Mayo
2. رضائیان، علی. (1387). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.

مشاهیر مدیریت