026-32531283
support@modiranbrooz.com

راسل اکاف

راسل اکاف

راسل اکاف

جزئیات

راسل اکاف یک نظریه پرداز سازمانی آمریکایی، مشاور و استاد مدیریت در دانشکده وارتون، دانشگاه پنسیلوانیا بود. او پیشگام در زمینۀ تحقیق درعملیات، تفکر سیستمی و علم مدیریت بود. در طول سال ها فعالیت اکاف در زمینۀ تحقیق، مشاوره و آموزش بیش از 250 شرکت و 50 سازمان دولتی در ایالات متحده و کشورهای دیگر را شامل می شود. وی در سال های 1940 کار خود را در زمینۀ تحقیقات عملی آغاز کرد. انتشار کتاب او وهمکارنش در سال 1957 در رابطه با تحقیق در عملیات، یکی از اولین انتشاراتی بود که به تعریف این زمینه در رشته مدیریت کمک شایانی نمود.

10 بهمن 1397
راسل اکاف (1919-2009)
راسل لینکلن اکاف1 یک نظریه پرداز سازمانی آمریکایی، مشاور و استاد مدیریت در دانشکده وارتون، دانشگاه پنسیلوانیا بود. او پیشگام در زمینۀ تحقیق درعملیات، تفکر سیستمی و علم مدیریت بود. در طول سال ها فعالیت اکاف در زمینۀ تحقیق، مشاوره و آموزش بیش از 250 شرکت و 50 سازمان دولتی در ایالات متحده و کشورهای دیگر را شامل می شود. وی در سال های 1940 کار خود را در زمینۀ تحقیقات عملی آغاز کرد. انتشار کتاب او و همکارنش در سال 1957 در رابطه با تحقیق در عملیات، یکی از اولین انتشاراتی بود که به تعریف این زمینه در رشته مدیریت کمک شایانی نمود. 

در سال 1972 با ادموند امری یک کتاب در مورد سیستم های هدفمند نوشت، که بر روی این پرسش که چگونه تفکر سیستمی با رفتار انسان همخوانی دارد؛ تمرکز داشت. آن ها گفتند: "سیستم های فردی هدفمند هستند" و "دانش و درک اهدافشان تنها می تواند با در نظر گرفتن مکانیزم های نظام های اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی" به دست آید. هر سیستم ایجاد شده توسط انسان می تواند به عنوان "سیستم هدفمند" شناخته شود، در حالی که اعضای آن نیز افراد هدفمند هستند که معمولاً به طور جمعی اهداف را تشکیل می دهند و بخشی از سیستم های هدفمند بزرگتر هستند.


پانویس
1. Russell Lincoln Ackoff

واژه های مرتبط: فایل صوتی تفکر سیستمی دانلود کتاب تفکر سیستمی راسل ایکاف آموزش تفکر سیستمی Motamem تفکر سیستمی چگونه تفکر سیستمی داشته باشیم کتاب تفکر سیستمی دکتر مشایخی تفکر سیستمی به زبان ساده

منابع
1. ویکی پدیا، قابل مشاهده در:https://en.wikipedia.org/wiki/Russell_L._Ackoff

مشاهیر مدیریت