026-32531283
support@modiranbrooz.com

پیتر سنگه

پیتر سنگه

پیتر سنگه

جزئیات

پیتر میکائیل سنگه متولد 1974 یک دانشمند آمریکایی در حوزه سیستم ها است که در مدرسه مدیریت سولان ام ای تی به عنوان استاد فعالیت می نماید. او همچنین نویسنده کتاب پنجمین فرمان: هنر و تمرین سازمان یادگیرنده شناخته می شود.

6 بهمن 1397
پیتر سنگه
پیتر میکائیل سنگه1 متولد 1974 یک دانشمند آمریکایی در حوزه سیستم ها است که در مدرسه مدیریت سولان ام ای تی به عنوان استاد فعالیت می نماید. او همچنین به عنوان نویسنده کتاب "پنجمین فرمان: هنر و تمرین سازمان یادگیرنده" شناخته می شود. او یکی از مؤسسان انجمن یادگیری سازمانی است؛ این سازمان به برقراری ارتباط بین ایده ها در شرکت های بزرگ کمک می کند. او معتقد است که شرکت های واقعی در بازارهای واقعی هر دو فرصت و محدودیت های طبیعی را برای توسعه خود دارند. اکثر تلاش ها برای تغییر توسط مقاومت ایجاد شده توسط عادت های فرهنگی سیستم غالب سازمان، مانع می شوند. 
از نظر او سازمان های یادگیرنده، سازمان هایی هستند که در آن افراد به طور مستمر توانایی خود را برای ایجاد نتایجی که واقعا آنها را می خواهند، گسترش می دهند، در حالی که الگوهای جدید و گسترده ای از تفکر پرورش داده می شود. جایی که افراد به طور مداوم به یادگیری جهت دستیابی به آرمان ها می پردازند. او استدلال می کند که تنها سازمان هایی که بتوانند به سرعت و به طور موثر با تغییرات انطباق دهند، قادر به برتری در حوزه  بازار خواهند بود. سنگه می گوید برای اینکه یک سازمان به عنوان سازمان یادگیرنده شناخته شود باید در هر زمان دو شرط وجود داشته باشد. اول، توانایی طراحی سازمان برای مطابقت با نتایج مورد نظر، و دوم توانایی تشخیص زمانی که جهت اولیه سازمان متفاوت از نتیجه مورد نظر است و مراحل لازم برای اصلاح این عدم تطابق را پیگیری نماید. اوهمچنین به تفکر سیستمی اعتقاد داشت که بعضی اوقات به عنوان «سرآغاز» سازمان یادگیرنده اشاره شده است. تفکر سیستمی متمرکز بر این است که چگونه فرد مورد مطالعه در تعامل با سایر مؤلفه های سیستم در ارتباط است. همچنین در این تفکر به جای تمرکز بر افراد در یک سازمان، ترجیح می دهد تعداد بیشتری از تعاملات درون سازمانی و در بین سازمان ها را به طور کلی در نظر بگیرد.

پانویس
1. Peter Senge

واژه های مرتبط: دانلود کتاب پنجمین فرمان نوشته پیتر سنگه دانلود کتاب پنجمین فرمان پیتر سنگه دانلود رایگان متن کامل کتاب پنجمین فرمان پیتر سنگه خلاصه کتاب پنجمین فرمان پیتر سنگه خرید کتاب پنجمین فرمان پیتر سنگه یادگیری سازمانی پیتر سنگه نظریه یادگیری سازمانی پیتر سنگه سخنان پیتر سنگه

منبع

1. ویکی پدیا، قابل مشاهده در: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Senge

مشاهیر مدیریت