026-32531283
support@modiranbrooz.com

آبراهام مزلو

آبراهام مزلو

آبراهام مزلو

جزئیات

آبراهام هارولد مزلو در 1 آوریل 1908 در محله بروکلین شهر نیویورک از خانوادۀ اوکراینی متولد شد. پدر و مادرش از شهر کیف در اوکراین به آمریکا مهاجرت کرده بودند. او در محله ای فقیرنشین بزرگ شد و خانواده اش از لحاظ فکری در سطح بالایی نبودند. او در دبیرستان به فعالیت های مختلف از جمله سردبیری مجله مدرسه می پرداخت. او در زمان جوانی معتقد بود که نیروی فیزیکی تنها ویژگی معرف یک مرد واقعی است و به همین دلیل در آن زمان به دنبال افزایش نیروی بدن و عضلات خود بود.

14 اسفند 1396
آبراهام مزلو (1908-1970)
آبراهام هارولد مزلو1 در 1 آوریل 1908 در محله بروکلین2 شهر نیویورک از خانوادۀ اوکراینی متولد شد. پدر و مادرش از شهر کیف3 در اوکراین به آمریکا مهاجرت کرده بودند. او در محله ای فقیرنشین بزرگ شد و خانواده اش از لحاظ فکری در سطح بالایی نبودند. او در دبیرستان به فعالیت های مختلف از جمله سردبیری مجله مدرسه می پرداخت. او در زمان جوانی معتقد بود که نیروی فیزیکی تنها ویژگی معرف یک مرد واقعی است و به همین دلیل در آن زمان به دنبال افزایش نیروی بدن و عضلات خود بود. او بعد از دبیرستان به سیتی کالج نیویورک4 در سال 1926 برای تحصیل در رشته حقوق پیوست ولی به دلیل تنفرش از این رشته، از کالج خارج شد. مزلو با توجه به علایقش برای تحصیل در رشته روانشناسی به دانشگاه ویسکانسین5 رفت. او در سال 1931 مدرک کارشناسی ارشدش را در رشته روانشناسی از دانشگاه ویسکانسین دریافت نمود. نتایج پایان نامه مزلو به صورت دو مقاله در سال 1934 منتشر شد.

او تحقیقات خود بین سال های 1937 تا 1951 در دانشگاه کلمبیا6 در مورد موضوعات مشابه ادامه داد. زندگی خانوادگی و تجربیات او بر روی ایده های روان شناختی اش تأثیر بسیاری گذاشت. او بر روی نیازهای انسانی تحقیقات زیادی را انجام داد و از نوشته ها و دستاوردهای انیشتین برای نشان دادن خصوصیات شخص خودمحور استفاده کرد. او در تحقیقاتش متوجه شد که تمام افراد مورد مطالعه دارای ویژگی های شخصیت مشابهی هستند و همه "حقیقت محور" بودند. شهرت او در این زمینه با ارائه هرم سلسله مراتب نیازهای انسانی چندین برابر شد. مزلو در سال 2002 به عنوان دهمین روانشناس برتر در دنیا، بر اساس میزان ارجاع به مقاله ها و تحقیقاتش معرفی شد [1].

 
مازلو را بیشتر با نظریه سلسله مراتب نیازهایش می شناسند. این نظریه یکی از اولین نظریه های محتوایی در انگیزش است. در این نظریه نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده اند که به ترتیب عبارت اند از: نیازهای جسمانی، نیاز به امنیت، نیاز به محبت، نیاز به حرمت و نیاز به خودیابی و کمال. نیازهای مذکور در سازمان به صورت پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهی، ایجاد امنیت شغلی و مقررات حمایتی، تشکل های گروهی رسمی و غیررسمی در محیط کار، قائل شدن حرمت برای فرد و کار او در مراتب مختلف سازمان و ایجاد امکانات برای شکوفایی توان بالقوۀ افراد، ارضا می شوند. به طبقه بندی مذکور، دو نیاز دانش اندوزی و شناخت و درک پدیده ها و نیاز به زیبایی و نظم نیز اضافه شده است که قبل از نیاز به خودیابی قرار می گیرند [2].


پانویس
1.Abraham Harold Maslow
2.Brooklyn
3.Kiev
4.City College of New York
5.University of Wisconsin–Madison
6.Columbia University

واژه های مرتبط: نظریه شخصیت آبراهام مزلو نظریه مازلو pdf نظریه شخصیت مازلو هرم مازلو چه کاربردی دارد هرم بررسی نیازهای مازلو نظریه مازلو در مدیریت مشکلات هرم مازلو نقد نظریه مازلو

منابع
1. ویکی پدیا، قابل مشاهده در: https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
2. الوانی، مهدی. (1388). مدیریت عمومی، تهران: نشرنی.

مشاهیر مدیریت