026-32531283
support@modiranbrooz.com

جیمی دیمون

جیمی دیمون

جیمی دیمون

جزئیات

جیمی دیمون (متولد 13 مارس 1956) مدیرعامل بانک جی پی مورگان، بزرگترین بانک آمریکایی است. دیمون در سال های 2006، 2008، 2009 و2011 در فهرست 100 فرد پرنفوذ در دنیا حضور داشت. تحقیقاتی که در دانشگاه آکسفورد منتشر شده، سبک رهبری دیمون را به عنوان پارادایم "مرکزیت بنيانگذار" معرفی نمود. دیمون یکی از معدود مدیران ارشد بانک است که به یک میلیاردر تبدیل شد. او در سال مالی 2011، مبلغ 23 میلیون دلار به عنوان حقوق دریافت کرد؛ که این مبلغ بیش از هر مدیر اجرایی دیگری در ایالات متحده بود. او در سال 2017 29.5 میلیون دلار کسب کرد.

12 بهمن 1397
جیمی دیمون
جیمی دیمون1 (متولد 13 مارس 1956) مدیرعامل بانک جی پی مورگان2، بزرگترین بانک آمریکایی است. دیمون در سال های 2006، 2008، 2009 و2011 در فهرست 100 فرد پرنفوذ مجله تایم در دنیا حضور داشت. تحقیقاتی که در دانشگاه آکسفورد منتشر شده، سبک رهبری دیمون را به عنوان پارادایم "مرکزیت بنيانگذار" معرفی نمود. دیمون یکی از معدود مدیران ارشد بانک است که به یک میلیاردر تبدیل شد. او در سال مالی 2011، مبلغ 23 میلیون دلار به عنوان حقوق دریافت کرد؛ که این مبلغ بیش از هر مدیر اجرایی دیگری در ایالات متحده بود.


پانویس
1. Jamie Dimon
2. JPMorgan Chase

منبع
1. ویکی پدیا، قابل مشاهده در:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jamie_Dimon 

مشاهیر مدیریت