026-32531283
support@modiranbrooz.com

تئودور لویت

تئودور لویت

تئودور لویت

جزئیات

تئودور لویت استاد رشته مدیریت بازرگانی در مدرسه تجارت هاروارد و سردبیر پیشین مجله تجارت هاروارد بود. پروفسور لویت در زمانی که بیشتر سازمان ها تنها به "تولید محور بودن" فعالیت هایشان توجه می کردند، موضوع اهمیت بازاریابی را مد نظر قرار داد. در سال 1960 مقاله ای از وی تحت عنوان "نزدیک بینی بازاریابی" در مجله تجارت هاروارد منتشر شد.

14 تیر 1397
تئودور لویت (1925-2006)
تئودور لویت1 استاد رشته مدیریت بازرگانی در مدرسه تجارت هاروارد و سردبیر پیشین مجله تجارت هاروارد بود. پروفسور لویت در زمانی که بیشتر سازمان ها تنها به "تولید محور بودن" فعالیت هایشان توجه می کردند، موضوع اهمیت بازاریابی را مد نظر قرار داد. در سال 1960 مقاله ای از وی تحت عنوان "نزدیک بینی بازاریابی" در مجله تجارت هاروارد منتشر شد. این مقاله نقطه ی عطفی در زندگی اش محسوب می شد؛ زیرا پس از انتشار آن، همه او را به عنوان نخبۀ بازاریابی شناختند.

وی مقالات بی شماری دربارۀ اقتصاد،
مدیریت و بازاریابی نوشته است و به دلیل نوشتن بهترین مقالات سال در مجلۀ تجارت هاروارد، چهار مرتبه جایزۀ مکینزی را از آن خود کرده است. نزدیک بینی بازاریابی مقالۀ برجسته ای است؛ زیرا برای اولین بار باعث شد سازمان ها پی ببرند که تجارت آن ها در واقع ایجاد ارزش برای مشتریان است. این مقاله با تمرکز بر طبیعت و ساختار تجارت، نگرش فکری جدیدی را برای استراتژیست ها ایجاد کرد. لویت بیان می دارد: " نزدیک بینی بازاریابی یک تحلیل یا حتی دستورالعمل نیست؛ بلکه یک بیانیه است". بسیاری از سازمان ها، در اثر بیانیۀ نزدیک بینی بازاریابی، به قطار بازاریابی پیوستند. برخی از آن ها هم از غافله عقب ماندند، چرا که پیام لویت را درک نکردند.

پانویس
1.Theodore Levitt

واژه های مرتبط: ارزش آفرینی برای مشتریان ارزش در کسب و کار چیست معیارهای ارزیابی بازار ارزش آفرینی چیست روش هایی برای تحلیل بازارو محصول جدید خدمات چیست زنجیره ارزش خدمات محصولات صنعتی چیست

منبع
کرمالی، سالتان. (1388). نخبگان در بازاریابی، (ترجمه احمد روستا و فرزاد مقدم)، نشر سیته: تهران.

مشاهیر مدیریت