026-32531283
support@modiranbrooz.com

آزمون شخصیت کارآفرینانه

قیمت واحد 7000تومان
تاریخ نگارش: 1397/07/10
تاریخ به روز رسانی: 1397/07/10
شماره گزارش: 05/211
تعداد صفحه ها: 4
تعداد منابع: 2

محصولات مرتبط
این آزمون بر اساس منابع معتبر علمی و همکاری خبرگان با تیم پژوهشی مدیران به روز جهت اجرا در شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی تهیه شده است. کلید آزمون نیز در انتهای گزارش تعبیه شده است. فهرست عناوین گزارش شامل:
1. مقدمه
2. سؤال های آزمون
3. کلید آزمون
منابع
 
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید