026-32531283
support@modiranbrooz.com

چالش های پیاده سازی ERP در سازمان ها

قیمت واحد 11000تومان
تاریخ نگارش: 1396/12/20
تاریخ به روز رسانی: 1396/12/20
شماره گزارش: 04/11
تعداد صفحه ها: 8
تعداد منابع: 7

محصولات مرتبط
این گزارش به بررسی چالش های پیاده سازی ERP در سازمان ها می پردازد. فهرست عناوین گزارش شامل:
1. مقدمه 
2. چالش های پیاده سازی ERP در سازمان ها  
1.2. نحوه تهیه سیستم های ERP
2.2. هزینه های اجرای این سیستم و مدت زمان بازگشت سرمایه
3.2. ساختار سازمانی
4.2. تبدیل داده ها
5.2. هزینه های جانبی تحمیلی بر سازمان هنگام اجرا
6.2. کارکنان
7.2. اصرار کاربران بر نحوه اجرای کارها همانند سیستم های پیشین
8.2. عدم وجود افراد متخصص در هر حوزه در سازمان
9.2. تغییر مدیریت ها در طول اجرای پروژه
3. نتیجه گیری
منابع
 
مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید