026-32531283
support@modiranbrooz.com

مدیریت منابع انسانی سبز

قیمت واحد 6000تومان
تاریخ نگارش: 1397/03/30
تاریخ به روز رسانی: 1397/03/30
شماره گزارش: 01/42
تعداد صفحه ها: 6
تعداد منابع: 5

محصولات مرتبط

در این گزارش سعی شده به مفهوم مدیریت منابع انسانی سبز پرداخته شود. فهرست عناوین گزارش شامل:
1. مقدمه
2. مبانی نظری
1.2. مدیریت منابع انسانی
2.2. تعریف مدیریت منابع انسانی سبز
3.2. اهمیت مدیریت منابع انسانی سبز
4.2. چارچوب مدیریت منابع انسانی سبز
منابع
 

مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد

5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید