026-32531283
support@modiranbrooz.com

چالش های شرکت ها در حوزه بازاریابی

قیمت واحد 10000تومان
تاریخ نگارش: 1397/02/15
تاریخ به روز رسانی: 1397/02/15
شماره گزارش: 04/21
تعداد صفحه ها: 6
تعداد منابع: 6

محصولات مرتبط
در این گزارش به چالش های شرکت ها در حوزه بازاریابی پرداخته شده است. فهرست عناوین این گزارش شامل:
1. مقدمه
2. بازاریابی
3. چالش های بیرونی شرکت ها در حوزه بازاریابی
1.3. تغییر محیط اقتصادی
2.3. تغییر محیط فناوری
3.3. تغییر محیط سیاسی
4.3. تغییر محیط فرهنگی
4. چالش های درونی شرکت ها در حوزه بازاریابی
1.4. تمایز مشتریان
2.4. تعامل با مشتریان
3.4. شناسایی مشتریان
4.4. تبلیغات شخصی سازی شده
5.4. تجزیه و تحلیل شرکت های رقیب
6.4. برآورد کل تقاضای بازار
7.4. تصمیم گیری در مورد تبلیغات
8.4. ارائه ارزش به مشتری
9.4. نیاز به حفظ مشتری
5. نتیجه گیری
منابع
 
مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید