026-32531283
support@modiranbrooz.com

سرمایه فکری

قیمت واحد 6000تومان
تاریخ نگارش: 1397/10/10
تاریخ به روز رسانی: 1397/10/10
شماره گزارش: 01/43
تعداد صفحه ها: 4
تعداد منابع: 6

محصولات مرتبط

در این گزارش سعی شده به مفهوم سرمایه فکری پرداخته شود. فهرست عناوین گزارش شامل:
1. مقدمه
2. مبانی نظری
1.2. سرمایه فکری
1.1.2. سرمایه فکری
2.1.2. سرمایه ساختاری
3.1.2. سرمایه ارتباطی
2.2. سرمایه فکری سبز
1.2.2. سرمایه انسانی سبز
2.2.2. سرمایه ساختاری سبز
3.2.2. سرمایه رابطه ای سبز
3.2. جایگاه سرمایه فکری در دارایی های نامشهود
منابع
 

مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد

5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید