026-32531283
support@modiranbrooz.com

آزمون میزان رضایت مشتریان از خدمات مهمان سرا

قیمت واحد 8000تومان
تاریخ نگارش: 1397/10/20
تاریخ به روز رسانی: 1397/10/20
شماره گزارش: 08/23
تعداد صفحه ها: 2
تعداد منابع: 1

این آزمون بر اساس منابع معتبر علمی و همکاری خبرگان با تیم پژوهشی مدیران به روز جهت اجرا در مهمان سراها تهیه شده است. کلید آزمون نیز در انتهای گزارش تعبیه شده است. فهرست عناوین گزارش شامل:
1. مقدمه
2. سؤال های آزمون
3. کلید آزمون
منابع
 
مدیران به روز شما را به روز نگه می داردhttps://modiranbrooz.com/
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید