026-32531283

پرسشنامه سنجش جوامع برند

قیمت واحد 5000تومان
تاریخ نگارش: 1396/12/20
شماره گزارش: 05/21
تعداد صفحه ها: 2
تعداد منابع: 1

محصولات مرتبط
پرسشنامه سنجش جوامع برند شامل پنج مؤلفه شناسایی جوامع برند، استفاده از برند، رابطه برند با مصرف کننده، کیفیت ارتباطات برند و قصد وفاداری به برند می باشد. مجموع تعداد سؤال ها (گویه ها) 21 سؤال بدون سؤال معکوس می باشد. لازم به ذکر است که منبع پرسشنامه در انتهای پرسشنامه ذکر شده است.
 

مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید