026-32531283
support@modiranbrooz.com

آزمون نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه زنجیره ای

قیمت واحد 8000تومان
تاریخ نگارش: 1397/10/20
تاریخ به روز رسانی: 1397/10/20
شماره گزارش: 08/51
تعداد صفحه ها: 3
تعداد منابع: 1

این آزمون بر اساس منابع معتبر علمی و همکاری خبرگان با تیم پژوهشی مدیران به روز جهت اجرا در فروشگاه های زنجیره ای تهیه شده است. کلید آزمون نیز در انتهای گزارش تعبیه شده است. فهرست عناوین گزارش شامل:
1. مقدمه
2. سؤال های آزمون
3. کلید آزمون
منابع
 
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید