026-32531283

روش های ارزیابی عملکرد کارکنان

قیمت واحد 12000تومان
تاریخ نگارش: 1397/02/20
تاریخ به روز رسانی: 1397/02/20
شماره گزارش: 01/41
تعداد صفحه ها: 11
تعداد منابع: 7

 در این گزارش به بررسی برخی روش های ارزیابی عملکرد کارکنان پرداخته شده است. فهرست عناوین این گزارش شامل:
1. مقدمه
2. ارزیابی عملکرد کارکنان
3. ارکان ارزیابی عملکرد کارکنان
4. روش های ارزیابی عملکرد کارکنان
1.4. سیستم بازخور سنتی (90 درجه)
2.4. بازخور 180 درجه
3.4. بازخور 360 درجه
4.4. بازخور 540 درجه
5.4. بازخور 720 درجه
5. نتیجه گیری
منابع
 
مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد
دانلود فایل
دانلود
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید