026-32531283
support@modiranbrooz.com

خدمات

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

ارائه گزارش های مدیریتی
ارائه گزارش های مدیریتی

این بخش شامل گزارش هایی در زمینه های مبانی نظری، تحقیقات بازار، تجربیات شرکت ها، شاخص های کاربردی، استخدامی، بیزینس پلن، آزمون های سازمانی و ... می باشد.

ادامه مطلب
ارائه مقاله های مدیریتی
ارائه مقاله های مدیریتی

با توجه به نیاز مدیران از آگاه بودن تغییرات در شیوه های مدیریت و تئوری های روز این بخش به ارائه مقاله هایی در زمینه های تئوری مدیریت، سازمانی، بازاریابی و منابع انسانی می پردازد.

ادامه مطلب
معرفی مشاهیر مدیریت
معرفی مشاهیر مدیریت

این بخش شامل معرفی تئوری پردازان و دانشمندان در زمینۀ علم مدیریت می باشد. همچنین ما در این بخش به بررسی تجربیات و علل شکست و موفقیت مدیران موفق در سراسر دنیا خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی