026-32531283
support@modiranbrooz.com

فروشگاه اینترنتی مدیران به روز با هدف خدمت به جامعۀ مدیریتی و دانشگاهی کشور با بهره گیری از خبرگان و کارشناسان در زمینۀ مدیریت تشکیل شد. فعالیت اصلی ما در جهت پاسخگویی به نیاز مطرح شده توسط مدیران سازمان ها و شرکت ها در سطوح عالی و میانی می باشد. این نیاز حاکی از عدم وجود گزارش ها و مقاله های به روز مدیریتی است؛ که جنبۀ عملیاتی و اجرایی در سازمان ها و شرکت های داخلی داشته باشد. در حال حاضر تحقیقاتی که در داخل در حوزه مدیریت صورت می پذیرد، عموماً جنبۀ دانشگاهی دارد و عملیاتی کردن آن ها در سازمان ها و شرکت ها به ندرت صورت می پذیرد. از طرفی وجود یک تیم پژوهشی برای انجام هر پروژۀ مدیریتی الزام آور است؛ که ما با تولید گزارش های مدیریتی این نقش را ایفا خواهیم نمود. خدمات ما شامل:

1. ارائه گزارش های مدیریتی
با توجه به نیاز موجود در سطح مدیریتی کشور از لحاظ تئوریکی و پژوهشی برای انجام تحول در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی تیم مدیران به روز در واقع مشاور پژوهشی تمامی مدیران در سطح کشور خواهد بود. یکی از دغدغه های مدیران در تمامی سطوح تشکیل یک تیم پژوهشی منسجم و بادانش است که تیم مدیران به روز این مشکل را حل نموده است. در این بخش گزارش های به روزی در حوزه های مختلف از جمله مبانی نظری مدیریت، تحقیقات بازار، تجربیات شرکت های موفق، شاخص های کاربردی و ... وجود دارد.

2. ارائه مقاله های مدیریتی
تمامی علوم، روزانه در نتیجۀ تحقیق های شکل گرفته به طور مداوم پیشرفت هایی می نمایند؛ که علم مدیریت نیز از این بحث مستثنی نیست. در این بخش ما به معرفی کلید واژه های جدید مدیریتی در قالب مقاله های مدیریتی خواهیم پرداخت. تیم مدیران به روز با استفاده از مقاله های معتبر و مطالب جدید سعی خواهد کرد نقشی کوچک در به روز نگه داشتن جامعۀ مدیریتی کشور ایفا نماید. این مقاله ها می تواند برای مدیران در سطوح عالی و میانی، مشاورین مدیریت و جامعه دانشگاهی کشور مفید باشد.

3. معرفی مشاهیر مدیریت
در بخش معرفی مشاهیر مدیریت ما به معرفی نظریه پردازان علم مدیریت مانند: هنری مینتزبرگ، داگلاس مک گریگور، هربرت سایمون، آبراهام مزلو، فیلیپ کاتلر و ... همچنین مدیران موفق در عرصۀ کسب و کار مانند: بیل گیتس، استیو جابز، ایلان ماسک، مارک زاکربرگ و... خواهیم پرداخت. به نظر می رسد آشنایی مدیران و دانشجویان با سیر تکامل نظریه های مدیریت و چهره های تأثیرگذار در مدیریت جهانی می تواند تأثیرات کاربردی در دستیابی به اهداف کاری و تحصیلی آن ها داشته باشد. همچنین با توجه به پیشرفت های فناوری و نحوه مدیریت کسب وکارهای امروزی چه در بحث دانشی و چه در بحث مدیریتی، آگاهی مدیران از شیو های نوین مدیریت کسب وکار در سراسر دنیا اجتناب ناپذیر باشد. این بدان معنی است که تیم مدیران به روز در این بخش به یکی از رسالت های خود که همان تسهیم دانش است؛ عمل نموده است.

 
                                                                                                                                                                                          پژمان ارژنگ - بنیان گذار مدیران به روز