026-32531283
support@modiranbrooz.com
خلاصه:

این بخش شامل گزارش هایی در زمینه های مبانی نظری، تحقیقات بازار، تجربیات شرکت ها، شاخص های کاربردی، استخدامی، بیزینس پلن، آزمون های سازمانی و ... می باشد.

با توجه به نیاز موجود در سطح مدیریتی کشور از لحاظ انجام کارهای پژوهشی به منظور ایجاد تحول در سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی، تیم مدیران به روز تشکیل شد و در واقع ما مشاور پژوهشی تمامی مدیران در سطح کشور خواهیم بود. یکی از مهمترین خدمات ما ارائه گزارش های مدیریتی در حوزه های مختلف این رشته می باشد.در این بخش گزارش های به روزی در حوزه های مختلف ارائه شده است؛ از جمله:
1. مبانی نظری مدیریت
در این بخش مبانی نظری مدیریت در حوزه های تئوری مدیریت، سازمانی، بازاریابی، منابع انسانی و مالی در قالب گزارش های متنوع ارائه شده است.
2. تحقیقات بازار
در بخش تحقیقات بازار، گزارش های تخصصی در حوزه صنایع بالادستی (مانند: فولاد، بیمه و بانکداری، نفت وگاز و ...) و صنایع پایین دستی (مانند: مواد غذایی و آشامیدنی، لوازم آرایشی و بهداشتی، ماشین آلات و تجهیزات، پوشاک، انرژی های تجدید پذیر و ...) ارائه شده است.
3. تجربیات شرکت های موفق 
در این بخش تجربیات شرکت های موفق در حوزه های سازمانی، بازاریابی و منابع انسانی در قالب گزارش های متنوع ارائه شده است.
4. شاخص های کاربردی
در این بخش گزارش هایی در قالب شاخص های کاربردی ارائه شده است؛ که این شاخص ها می تواند شامل عناوینی همچون معیارها، عوامل، چالش ها، مشکلات، موانع، محدودیت ها، پارامترها و ... باشد. گزارش های این بخش در حوزه های سازمانی، بازاریابی و منابع انسانی ارائه شده است. گزارش های این بخش می تواند در فرآیند عارضه یابی در بخش های مختلف به مدیران شرکت ها و سازمان ها کمک شایانی نماید.
5. استخدامی (شرایط احراز مشاغل سازمانی از طریق تجزیه و تحلیل مشاغل)
در بخش استخدامی (تجزیه و تحلیل مشاغل) گزارش هایی در قالب شرایط احراز مشاغل به تفکیک واحدهای سازمانی ارائه شده است. تجزیه و تحلیل مشاغل در چهار بعُد دانش، مهارت، فعالیت و سبک کاری به صورت عمومی بر اساس سامانه های تجزیه و تحلیل مشاغل و تیم پژوهشی مدیران به روز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این گزارش ها می تواند به سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی جهت استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و .. کمک شایانی نماید.
6. بیزینس پلن (طرح کسب و کار)
در بخش بیزینس پلن (طرح کسب و کار) گزارش هایی در قالب طراحی های کسب وکارهای خدماتی و تولیدی ارائه شده است.
7. آزمون های سازمانی
در بخش آزمون های سازمانی، آزمون های عمومی و تخصصی (به تفکیک واحدهای سازمانی) برای استفاده در شرکت ها و سازمان ها ارائه شده است.
8. آزمون های ویژۀ صنایع
در بخش آزمون های ویژۀ صنایع (صنعت بانکداری، صنعت گردشگری و ...) برای استفاده در شرکت ها و سازمان ها ارائه شده است.
9. مدل ها و الگوهای کاربردی
در بخش مدل ها و الگوهای کاربردی در حوزه های سازمانی، بازاریابی و منابع انسانی برای استفاده در شرکت ها و سازمان ها ارائه شده است.

مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد

 

خدمات مرتبط