026-32531283
support@modiranbrooz.com

مقاله ها

تعداد نمایش درهر صفحه
حرکت به سوی اقتصاد زیستی

اقتصاد زیستی به معنای گذار از اقتصادی که تا حد زیادی مشتق شده از مواد خام فسیلی به یک اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری منابع بر اساس مواد خام تجدید پذیر و همچنین با استفاده پایدار از خدمات اکوسیستم مانند زمین و آب است. این به معنی تبدیل زیست‌توده به انواع مختلف محصولات ازجمله مواد غذایی، انرژی، محصولات صنعتی، محصولات خانگی، مواد کامپوزیت، مواد دارویی، کاغذ، پارچه و غیره می‌باشد.

14 اسفند 1396
مدیریتی