026-32531283
support@modiranbrooz.com

روش های ارزیابی عملکرد کارکنان

قیمت واحد 12000تومان

محصولات مرتبط
در دست تکمیل
دانلود فایل
دانلود
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید